Hub Noord-Brabant
 

Nieuws uit VSO 1B

 

Hallo, 

Wij zijn onderbouw 1b. Er zitten vijftien kinderen in de klas. We hebben één lerares in de klas, dit is Elles. We hebben twee dagen in de week een onderwijsassistent, dit is Aafje. Ook hebben we vier dagen in de week een pedagogiek stagiaire in de klas, dit is Büsra. Naast de kinderen en leerkrachten hebben we ook schildpadden, vissen en wandelende takken in onderbouw 1b. We hebben een klassenvertegenwoordigster van de klas, dit is Charlotte. De klas is ingedeeld op niveau en leeftijd. Hierdoor krijgen we uitdagendere lessen aangeboden. Dit zijn onder andere de volgende vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Engels en Wiskunde. Tijdens taal en rekenen werken we groep overstijgend door de hele school. Kort gezegd betekent dit dat de leerlingen in verschillende klassen taal of rekenen krijgen. We werken in onderbouw 1b met weektaken. Dit betekent dat we per week een taak krijgen die we op vrijdag af moeten hebben. Zo leren we zelfstandig ons eigen werk te maken. Wij houden ook spreekbeurten over allerlei onderwerpen die ons aanspreken. Tot slot hebben we nog één keer in de week vreedzame school. Tijdens vreedzame school leren we hoe we voor onszelf en voor elkaar kunnen opkomen. Ook geven we elkaar complimenten. In klas onderbouw 1b zijn wij samen sterk! 

Groetjes, 
Onderbouw 1b