Hub Noord-Brabant
 

Nieuws uit VSO 1B

Hallo wij zijn onderbouw 1B, 
In onze klas zitten 14 leerlingen van 12 t/m 16 jaar. We hebben 3 juffen en 1 meester in onze klas. 

We hebben verschillende vakken op school, namelijk taal en rekenen maar ook aardrijkskunde, verkeer, natuur, burgerschap, engels, geschiedenis, nieuwsbegrip, koken, tuin, muziek en techniek. De leerlingen uit onze klas houden ook elk jaar een spreekbeurt over een eigen gekozen onderwerp.
 

Ook werken we met thematisch werken op school dit heet To Go. We hebben dan verschillende thema’s die we behandelen en gaan dan soms ook op excursie. Dit vinden de kinderen fijn omdat ze dan praktisch bezig zijn.Dit schooljaar doen we met onze klas mee met het landelijke verkeersexamen. Ook hebben een aantal leerlingen deelgenomen aan het landelijk IVIO examen van Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde.
 
De leerlingen uit onze klas zitten in de oriëntatiefase, dit houdt in dat leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden doormiddel van excursies, interne stages en externe stages. Een aantal leerlingen lopen stage bij het wereldhuis in Boxtel. Er wordt gekeken naar de interesses van de leerlingen en hier spelen we dan op in. Samen met een stagebegeleider wordt er naar een passende stageplek gezocht waar de leerlingen later in uitstromen.
 Onderbouw 1B is een super leuke klas, iedereen is verschillend maar we behandelen elkaar met respect! 
Groetjes,
Onderbouw 1B