Hub Noord-Brabant
 

Nieuws uit VSO 2A

In onze klas zitten 14 geweldige kanjers! Negen heren en vijf dames.
Op maandag, dinsdag en vrijdag zijn meester Tonny en juf Cocky in de klas. 
Op woensdag en donderdag zijn meester Tonny en juf Ingrid in de klas.
Op maandag en dinsdag is juf Yvette, een student van de opleiding onderwijsassistent ook in klas.
Juf Kim en juf Mirjam werken vanuit “Zorg in de klas” regelmatig met enkele leerlingen.
We werken hard aan cognitieve vaardigheden als taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Daarnaast hebben alle leerlingen enkele praktijkvakken.
We werken veel in niveaugroepen zodat alle leerlingen op hun eigen niveau aan hun eigen doelen kunnen werken.
Er lopen al heel wat leerlingen intern of extern stage. Ze bereiden zich voor op het moment dat ze de school gaan verlaten.

Een heel belangrijke les is “De vreedzame school”. In deze les leren de leerlingen hoe ze goed voor zichzelf en goed voor elkaar zorgen.
Ons motto is “Een veilig gevoel is de basis voor leren!
We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken!

Groetjes van VSO2A