Hub Noord-Brabant
 

Nieuws uit VSO 2A

 

De leerlingen van Bovenbouw VSO 2a hebben dit schooljaar een heel goede start gemaakt!

Er is hard gewerkt bij allerlei vakken in de klas en bij de praktijkvakken. Bij de praktijkvakken wordt hard gewerkt aan de werknemersvaardigheden. Deze worden vervolgens tijdens de stages geoefend. Er zijn al heel wat leerlingen die stage lopen. Interne stages op school zoals kantinedienst, linnendienst en koffie-thee rondje. Stages op locatie met een begeleider vanuit school zoals “Huishoudelijke dienst” bij de voedselbank en werken bij plafondconstructiebedrijf “Plameco”. Zelfstandige stage van een dagdeel zoals dieren verzorgen op de Geitenwei. Zelfstandige stages van één of meer dagen bij: Novalis, Brownies en Downies, Hotel ZIN, Coöp. Op deze manier zijn de leerlingen steeds bewuster bezig met hun toekomst.

Naast het harde werken is er natuurlijk regelmatig tijd voor ontspanning in de vorm van kletsen, zingen, sporten, dansen en wat chillen.

We hebben een TOP GEZELLIGE klas!!!