Hub Noord-Brabant
 

Onderwijs

Wij bieden onderwijs aan een brede populatie leerlingen waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. We gaan uit van de mogelijkheden van leerlingen en sluiten hier zo passend mogelijk op aan.

Om het onderwijs zo optimaal mogelijk bij elk kind te laten aansluiten is het van belang het toekomstperspectief van de leerling helder in beeld te hebben. Hierdoor is het mogelijk de juiste keuzes te maken ten aanzien van het onderwijsaanbod. 

We willen leerlingen helpen inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden en de ondersteuning geven die nodig is om dit te bereiken.

Het vergroten van de autonomie van de leerling staat centraal. Wij moeten leerlingen de kans en de ruimte geven om zich te ontwikkelen passend bij hun mogelijkheden. Dat vraagt van ons als team dat we leerlingen vanuit betrokkenheid met geduld en respect benaderen.

We geloven in de mogelijkheden van elk kind en bieden het  de ruimte om deze mogelijkheden te ontdekken.

Een veilig en vertrouwde omgeving die voorspelbaar is en waar rust heerst zijn voorwaarde om leren mogelijk te maken. Vanuit een positieve benadering stimuleren we leerlingen waardoor zelfvertrouwen kan groeien. 

De leerlingen op onze school zijn zowel in het SO als in het VSO ingedeeld in leeftijdsgroepen. Hierdoor zitten er leerlingen met verschillende ontwikkelingsniveaus, leerroutes in elke groep. Door groep overstijgend te werken kunnen we voldoende tegemoet komen aan de verschillende leervragen van alle leerlingen.