Hub Noord-Brabant
 

Overal waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Neem contact op met de school, wanneer er volgens u iets niet goed is gegaan, dan kijken we wat er aan de hand is en wat we er aan kunnen doen.

De school hanteert ook een klachtenregeling, die is ook wettelijk verplicht. De overheid wil hiermee bereiken, dat eventuele klachten zorgvuldig behandeld worden.

De procedure in het kort:

  • Als iemand een klacht heeft, dient hij/zij in eerste instantie contact op te nemen met de betrokken persoon binnen de school.
  • Is dat niet mogelijk of wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u contact opnemen met de directie.
  • Is daarna het probleem of de klacht niet of niet voldoende opgelost, dan kunt u het probleem of de klacht schriftelijk melden bij het bevoegd gezag, Hub Noord Brabant hoofdlocatie Rosmalen;
    wanneer de klacht niet opgelost wordt, is het mogelijk om de klacht schriftelijk in te dienen bij een externe (onafhankelijk) klachtencommissie.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling.