Hub Noord-Brabant
 

Orthopedagogen

Op onze school zijn zeven orthopedagogen werkzaam. Zij zijn vanaf de start van de leerling op school betrokken. Zij maken deel uit van de Commissie van Begeleiding en stellen het ontwikkelingsprofiel op van de leerling.
Samen met de teamleider volgen zij de ontwikkeling van de leerling nauwgezet, ondersteunen de leraren wanneer zij een hulpvraag hebben, verrichten observaties en diagnostisch onderzoek en adviseren over de aanpak in de klas. 
Wanneer er zorgen of vragen zijn vanuit ouders kan de orthopedagoog een adviserende/verwijzende rol hebben. Zij ondersteunen leraren in het vormgeven van passende onderwijsdoelen, het uitvoeren van het onderwijsprogramma en het toewerken naar eindtermen.