Hub Noord-Brabant
 

Verkeer

Onze school heeft met de Leerklassen onderbouw en bovenbouw het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald. Dit is een keurmerk voor kwalitatief goed verkeersonderwijs en structurele aandacht voor verkeersveiligheid. Scholen kunnen dit label behalen als zij voldoen aan een aantal inhoudelijke criteria. Scholen worden gestimuleerd deel te nemen aan dit provinciale project, waarbij de gemeente in de vorm van een subsidie een financiële ondersteuning aan scholen biedt.

De werkgroep verkeer heeft met deze subsidie al voor het tweede jaar een succesvolle verkeersdag georganiseerd waaraan veel externe instanties, zoals VVN, politie en brandweer hun medewerking hebben verleend.