Hub Noord-Brabant
 

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Daarom vragen wij u naar school te komen, wanneer er volgens u iets niet goed is gegaan. De school probeert dat zo goed mogelijk op te lossen of indien nodig te verbeteren. Wij hanteren een klachtenregeling, deze is wettelijk verplicht. De overheid wil hiermee bereiken, dat eventuele klachten zorgvuldig behandeld worden.

                                                        "Ik heb een klacht"

De procedure:
     Als iemand een klacht heeft, dient hij/zij in eerste instantie mondeling contact op te nemen
       met de betrokken persoon binnen de school.
     Is dat niet mogelijk of wordt het probleem niet voldoende opgelost, dan kunt u bij de
       directie terecht.
     Is daarna het probleem of de klacht onvoldoende opgelost, dan kunt u het probleem of de
       klacht schriftelijk melden bij het bevoegd gezag, de Stichting Hub Noord-Brabant.
     Wanneer de klacht niet opgelost kan worden is het mogelijk de klacht schriftelijk bij
       een onafhankelijke (externe) klachtencommissie neer te leggen.
 
De scholen van de Stichting Hub Noord-Brabant zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten- commissie Onderwijs (LKC). De LKC wordt in stand gehouden en ondersteund door de Stichting Geschillencommissies Onderwijs (SGO).
 
De commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing en meldt dat aan alle betrokkenen. Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur bij de LKC worden ingediend.
 
U kunt u klacht richten aan:  
Onderwijsgeschillen  
T.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs  
Postbus 85191  
3508 AD  Utrecht  
   
Telefoon: 030-280 95 90
Fax: 030-280 95 91
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl