Hub Noord-Brabant
 

Speciale activiteiten

VMBO-Certificering

Voor leerlingen binnen de school bestaat de mogelijkheid om een enkele vakken op VMBO-B-K-T niveau te volgen. Hiervoor zijn criteria opgesteld. Bij instroom wordt gekeken of leerlingen binnen deze criteria vallen en of gestart gaat worden op dit niveau. Dit gebeurt in goed overleg met ouders en leerling. De lessen vinden groepsoverstijgend plaats in een aparte ruimte van de school.

 

ENTREE Opleiding (MBO)

Voor leerlingen in de bovenbouw van de school die aan de verschillende criteria voldoen, is er een aanbod voor een Entree-opleiding. In samenwerling met het KW1C wordt dit traject aangeboden. Wanneer leerlingen hiervoor in aanmerking komen, wordt hierover vroegtijdig contact opgenomen met ouders/verzorgers en leerling.  Wanneer een leerling dit traject positief heeft afgesloten is wordt de stap naar (reguliere) arbeid gemaakt of naar een overstap naar niveau-2 van een MBO-opleiding

 

Totally Traffic

TotallyTraffic (TT ) is de aanpak voor verkeerseducatie in Noord-Brabant voor het voortgezet onderwijs. Totally Traffic vervangt sinds een aantal jaren het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor middelbare scholieren. De Totally Traffic-aanpak in Noord-Brabant kenmerkt zich door een selectie goede, duidelijke lesmodules aan te bieden aan de scholen. Daarbij staat interactiviteit met de leerlingen centraal via discussie, reflectie en het opdoen van praktische ervaring.

Lunchcafé

Voor leerlingen en voor gasten van de school is er op vrijdag een lunchcafé geopend in de aula. Dit lunchcafé maakt onderdeel uit van de richting Horeca/Verzorging. Leerlingen werken hier onder begeleiding in de bediening en in de keuken.

Leerwerkplaats De Maashorst

In het programma Tuinbouw van de school is opgenomen het leren werken op locatie. In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt er op natuurgebied De Maashorst in Nistelrode gebruik gemaakt van een aantal voorzieningen van Staatsbosbeheer. Leerlingen werken op deze leerwerkplaats aan het onderhoud van de natuur en aan hun eigen werknemersvaardigheden. Ook worden er op de werkplaats producten van hout gemaakt. De leerlingen worden hier naar toe vervoerd met eigen schoolbusjes.

Beste Burgers

In schooljaar 2012-2013 is de methode ‘Beste Burgers' voor het Speciaal Onderwijs’ op school ingevoerd. Dit programma wil leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Leerlingen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Iedereen kan een held zijn!

Special Heroes laat jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet onderwijs in de leeftijd van 6-19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier. Dat zijn elementen die wij als school nadrukkelijk onderschrijven waardoor wij al enkele schooljaren dit programma als onderdeel van het bewegingsonderwijs vormgeven.

https://www.youtube.com/watch?v=WsUrYs2cDdU