Hub Noord-Brabant
 

Speciale activiteiten

 

VMBO-AANBOD

Voor leerlingen die dit aankunnen worden in het eerste en tweede schooljaar (onderbouw) 3 vakken gegeven op VMBO-B niveau. Dit zijn de vakken Engels, Nederlands en wiskunde.

Doel hiervan is dat leerlingen na max 2 jaar kunnen doorstromen naar het 3e leerjaar van een reguliere VMBO-school of naar een andere VSO-school die wel een volledig VMBO-programma aanbiedt. 

 

 

ENTREE Opleiding (MBO)

Voor leerlingen in de middenbouw van de school die aan de verschillende criteria voldoen, is er een aanbod voor een Entree-opleiding. In samenwerling met het KW1C wordt dit traject aangeboden. Wanneer leerlingen hiervoor in aanmerking komen, wordt hierover vroegtijdig contact opgenomen met ouders/verzorgers en leerling.  Wanneer een leerling dit traject positief heeft afgesloten is wordt de stap naar (reguliere) arbeid gemaakt of naar een overstap naar niveau-2 van een MBO-opleiding

 

Totally Traffic

TotallyTraffic (TT ) is de aanpak voor verkeerseducatie in Noord-Brabant voor het voortgezet onderwijs. Totally Traffic vervangt sinds een aantal jaren het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voor middelbare scholieren. De Totally Traffic-aanpak in Noord-Brabant kenmerkt zich door een selectie goede, duidelijke lesmodules aan te bieden aan de scholen. Daarbij staat interactiviteit met de leerlingen centraal via discussie, reflectie en het opdoen van praktische ervaring.

Lunchcafé

Voor leerlingen en voor gasten van de school is er op maandag een lunchcafé geopend in de aula. Dit lunchcafé maakt onderdeel uit van de richting Horeca/Verzorging. Leerlingen werken hier onder begeleiding in de bediening en in de keuken.

Leerwerkplaats De Maashorst

In het programma 'Groen' van de school is opgenomen het leren werken op locatie. In samenwerking met Staatsbosbeheer wordt er op natuurgebied De Maashorst in Nistelrode gebruik gemaakt van een aantal voorzieningen van Staatsbosbeheer. Leerlingen werken op deze leerwerkplaats aan het onderhoud van de natuur en aan hun eigen werknemersvaardigheden. Ook worden er op de werkplaats producten van hout gemaakt. De leerlingen worden hier naar toe vervoerd met eigen schoolbusjes.

Beste Burgers

In schooljaar 2012-2013 is de methode ‘Beste Burgers' voor het Speciaal Onderwijs’ op school ingevoerd. Dit programma wil leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Leerlingen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Iedereen kan een held zijn!

Special Heroes laat jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet onderwijs in de leeftijd van 6-19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier. Dat zijn elementen die wij als school nadrukkelijk onderschrijven waardoor wij al enkele schooljaren dit programma als onderdeel van het bewegingsonderwijs vormgeven.

https://www.youtube.com/watch?v=WsUrYs2cDdU

 

SchoolBiEB  Stedelijk VSO

Op onze school is een schoolBiEB van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch gevestigd. De schoolBiEB heeft tot doel om het leesplezier bij kinderen te vergroten. Kijken, lezen, voorlezen en omgang met boeken is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling en stimuleert kinderen om na te denken over zichzelf en de wereld waarin zij leven. Diverse onderzoeken wijzen al jarenlang uit dat het plezier in lezen en een goede leeshouding ontwikkelen heel veel bijdragen aan de woordenschatontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Een kwartiertje vrij lezen per dag levert je ruim 4.000.000 gelezen woorden en 1000 nieuwe woorden per jaar op!

De schoolBiEB is speciaal ontwikkeld voor alle kinderen van gemeente Den Bosch van 0 t/m 20 jaar en zorgt ervoor dat er altijd een passende collectie boeken op school aanwezig is. Deze collectie wordt ook steeds vernieuwd en aangevuld. Leerlingen hoeven dus niet bang te zijn dat ze na verloop van tijd alle boeken hebben gezien en gelezen. En omdat de bieb in de school staat, kunnen kinderen en leerkrachten altijd gebruik maken van de collectie.

Leerlingen van het Stedelijk VSO worden automatisch en gratis lid van deze schoolBiEB. Ze ontvangen een speciaal bibliotheekpasje. Met dit pasje, dat op school blijft, kunnen ze materialen lenen in de schoolBiEB. Leerlingen mogen per keer drie boeken lenen en deze boeken mogen ze drie weken houden. Bij het uitlenen komt er een bonnetje uit de printer waarop staat welke boeken er geleend zijn en wanneer ze retour mogen. Dit bonnetje stoppen we in het boek erbij. Mocht een boek onverhoopt beschadigd of vermist raken, dan neemt Bibliotheek ’s-Hertogenbosch contact met u op. Het boek zal dan tegen inkoopsprijs vergoed mogen worden.

In onze schoolBiEB werken biebmedewerkers. Dit zijn leerlingen die het leuk vinden om meer te leren betreffende schoolbiebwerkzaamheden en voor wie de schoolBiEB een leer-werkplek is. Zo is de schoolBIEB een plek geworden voor en door onze eigen leerlingen!