Hub Noord-Brabant
 

Medezeggenschapsraad

Het Stedelijk VSO heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit medewerkers en uit ouders. Via deze raad kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR kan bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan van de school. De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht. De directie geeft de MR alle informatie om goed te kunnen functioneren.
  • Adviesrecht. De directie moet voorgenomen omen besluiten voorleggen aan de MR.
  • Instemmingsrecht. Bepaalde besluiten moeten door de directie ter instemming bij de MR neergelegd  worden.
Vertegenwoordiging ouders:
 
Peter Vos 
Erna Vader
Anita Rabou
Joes van Erp
 
mrsvsoouders@hubnoordbrabant.nl
 
 
Vertegenwoordiging personeel:
 
Saskia Janssen; leerkracht 
Elleke van Hintum; leerkracht (tevens GMR lid)
Gerard van den Bergh; leerkracht  (secretaris MR)
Jochem Heessels; praktijkleerkracht (voorzitter MR)

mrsvsopersoneel@hubnoordbrabant.nl