Hub Noord-Brabant
 

Medezeggenschapsraad

Het Stedelijk VSO heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit medewerkers en uit ouders. Via deze raad kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR kan bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan van de school. De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht. De directie geeft de MR alle informatie om goed te kunnen functioneren.
  • Adviesrecht. De directie moet voorgenomen omen besluiten voorleggen aan de MR.
  • Instemmingsrecht. Bepaalde besluiten moeten door de directie ter instemming bij de MR neergelegd  worden.
Vertegenwoordiging ouders:
Nico van den Berg; vader van Niels uit unit groen boven.
Erna Vader; moeder van Robin uit unit geel beneden.
Petra Grever; moeder van Jikke uit unit geel boven (tevens GMR lid).
Vacature
 
 
mrsvsoouders@hubnoordbrabant.nl
 
Vertegenwoordiging personeel:
Saskia Janssen; leerkracht unit paars boven.

Elleke van Hintum; leerkracht unit geel beneden (tevens GMR lid). Gerard van den Bergh; leerkracht unit groen boven (secretaris MR). Jochem Heessels; praktijkleerkracht (voorzitter MR).

mrsvsopersoneel@hubnoordbrabant.nl

Staand: Nico van den Berg, Gerard van den Bergh, Jochem Heessels

Zittend: Erna Vader, Saskia Janssen, Elleke van Hintum, Petra Grever, Annemarie Verhoeckx