Hub Noord-Brabant
 

Medezeggenschapsraad

Het Stedelijk VSO heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit medewerkers en uit ouders. Via deze raad kunnen medewerkers en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. De MR kan bijvoorbeeld meebeslissen over het schoolplan van de school. De medezeggenschapsraad heeft de volgende rechten:

  • Informatierecht. De directie geeft de MR alle informatie om goed te kunnen functioneren.
  • Adviesrecht. De directie moet voorgenomen omen besluiten voorleggen aan de MR.
  • Instemmingsrecht. Bepaalde besluiten moeten door de directie ter instemming bij de MR neergelegd  worden.
Vertegenwoordiging ouders:
 
Mw. E. Vader
Dhr. E. v.d. Gun
Dhr. M. Rensen
Mw. J. van Hoei
Mw. K. Schuurmans 
 
 
 
Vertegenwoordiging personeel:
 
Mw. S. Janssen; groepsleraar (secretaris)
Mw. E. van Hintum; groepsleraar (tevens GMR lid)
Dhr. J. Heessels; praktijkleraar (voorzitter MR)
Dhr. O. van Dijk; praktijkleraar