Hub Noord-Brabant
 

SO 2C

In onze klas zijn wij veel bezig met lezen, rekenen, de sociaal- emotionele ontwikkeling en de praktische redzaamheid. Iedere ochtend werken wij in niveaugroepjes aan lezen/taal/spelling/schrijven en rekenen. We werken o.a. met de methode ‘Lijn 3’ en ‘RekenZeker’. Deze interactieve lessen zorgen voor veel betrokkenheid bij de kinderen.
Tevens is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. In de vorm van lessen vanuit de digitale methode ‘Kwink’, maar ook tijdens het spelen en in vrije situaties zoals het buitenspelen. Dagelijks spelen we in de verschillende hoeken in de klas. Wij begeleiden de kinderen bij het spelen. De kinderen kunnen zelf een keus maken door de eigen foto op het digibord te slepen naar de gekozen hoek. Is een hoek vol, dan moeten ze iets anders kiezen. Dit is soms lastig, maar hier helpen wij de kinderen bij en zo leren ze om te gaan met teleurstellingen.
We oriënteren ons op de wereld door wekelijks te kijken naar ‘Koekeloere’. Dit zijn tevens fijne ontspanningsmomenten voor de kinderen. Ook zit wereld oriëntatie verweven in onze leesmethode ‘Lijn 3’.
In onze klas gaan we ook dieper in op de verschillende thema’s door het jaar heen. Dit kan het seizoen zijn, de verschillende feestdagen, maar ook andere thema’s die op dat moment spelen binnen de school zoals bijvoorbeeld ‘de gezonde school’.
Beweging vinden we in SO 2C ook erg leuk en belangrijk. We gymmen twee keer per week en op donderdag gaan we zwemmen in niveaugroepjes. De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht gym. De muzieklessen worden dit jaar ook verzorgd door een vakleerkracht, dus daar kijken we erg naar uit! 
Om ons veilig te maken in het verkeer werken wij elke week aan het vak verkeer. Regelmatig gaan we buiten in de praktijk oefenen wat we al geleerd hebben. Onze creativiteit kunnen we in SO 2C ook goed kwijt, want elke week knutselen en tekenen wij iets moois tijdens Kunstzinnige Oriëntatie. In kleine groepjes van 3 á 4 kinderen komt iedereen aan de beurt en kunnen wij de kinderen goed begeleiden. Dit tentoonstellen wij dan trots in de klas! Tevens hebben we elke week een gezellige drama of dansles in de gymzaal. De kinderen leren zichzelf te presenteren en te uiten d.m.v. toneelspel en andere creatieve activiteiten. Hier genieten de kinderen erg van.
Tot slot maken we elke week wel een keer tijd voor een prentenboek, een kringspelletje of maken we een dansje op een leuke hit. In SO 2C maak je het mee!