Hub Noord-Brabant
 

 SO 4

Hallo allemaal! Welkom op de pagina van SO 4!

Wij zijn dit schooljaar gestart met 11 leerlingen die allemaal vorig schooljaar al bij elkaar in de klas hebben gezeten. Inmiddels zijn we met 12 leerlingen en werken we hard aan de fijne sfeer binnen de groep.Juf Sanne is er de hele week, juf Imke op maandag en dinsdag en juf Ellen op woensdag, donderdag en vrijdag.

We werken aan rekenen, taal, lezen en spelling. Dit doen we dan groepsoverstijgend. Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau. Ook leren we om zelfstandig te kunnen werken, o.a. aan de weektaak en hebben we in onze eigen groep tijd voor begrijpend lezen, muziek, gym, sova, verkeer, handvaardigheid, wereldoriëntatie en schrijven. Muziek en Gym krijgen we van vakleerkrachten. 

Daarnaast wisselen we inspanning af met een stukje ontspanning door gebruik te maken van ontspanningsoefeningen, spelen in de klas en op de computer, de Ipad of het digibord. Buiten spelen en zwemmen moeten we zeker niet vergeten en dit is dan ook erg belangrijk om even te kunnen ontspannen. 

Via Klasbord kunnen ouders ons volgen. Hierop komen regelmatig leuke uitspraken, foto’s en berichten te staan. 

Wij hebben heel veel zin in dit nieuwe schooljaar en gaan er dan ook een gezellig schooljaar van maken! 

Groetjes van SO 4