Hub Noord-Brabant
 

Onze school

Hub Veghel is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO en VSO) aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Onze leerlingen variëren in ontwikkelingsniveau, in leeftijd, in  ondersteuningsbehoefte en in specifieke hulpvragen. De inhoud van ons onderwijs is daarom zoveel mogelijk afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. We gaan uit van de mogelijkheden en niet van de beperkingen.


We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en halen eruit wat erin zit!


Hub Veghel heeft momenteel 174 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. (teldatum 1 okt. 2019) De leerlingen van onze school komen uit Veghel en uit de regio rondom Veghel.
Met een betrokken, multidisciplinair team verzorgen wij onderwijs en begeleiding op maat.

We zijn trots op onze prachtige school in het hart van Veghel.