Hub Noord-Brabant
 

Aanmelding en toelating.

Indien u overweegt om hun zoon/dochter aan te melden op Hub Veghel dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school. U bent dan van harte welkom voor een bezoek en een kennismakingsgesprek met de directeur of de teamleider.

Als gevolg van de invoering van de Wet Passend Onderwijs vanaf augustus 2014 bepaalt het Samenwerkingsverband voortaan of een leerling op onze school toelaatbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van het kind of de jongere. Als het Samenwerkingsverband beoordeelt dat regulier onderwijs niet passend is voor het kind of de jongere dan geeft het een toelaatbaarheidsverklaring af waarmee plaatsing op onze school mogelijk is.