Hub Noord-Brabant
 

De organisatie

Hub Noord-Brabant, locatie Boxtel maakt, samen met 4 andere scholen en het Dienstencentrum, deel uit van Hub Noord-Brabant. Met ruim 300 betrokken professionals en bijna 1000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-20 jaar is Hub Noord-Brabant een open en toegankelijke organisatie.

Kwaliteit staat bij ons bovenaan!

Hub Noord-Brabant kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht controleert ook het managementstatuut, het functioneren van het College van Bestuur en of de beleidskaders worden nageleefd.

Ook het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting worden gevolgd. Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van het College van Bestuur. Ook de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen worden door het College bestuurd. Daarnaast heeft iedere school een eigen directeur. Het dienstencentrum wordt aangestuurd door een teamleider onder verantwoordelijkheid van de directeur van het Stedelijk VSO.