Werken aan ontwikkelingen en perspectief

Ons doel is om bij iedere leerling alle aanwezige talenten en ontwikkelingsmogelijkheden naar boven te halen. Dit wordt in beeld gebracht middels het ontwikkelingsperspectief. Hoge verwachtingen zijn ons uitgangspunt. Daarom brengen we in de eerste zes weken na de start op school, samen met u, en waar mogelijk uw kind, zijn of haar ontwikkelingsperspectief in kaart. 

Volgen en evalueren van voortgang

We volgen de voortgang van onze leerlingen nauwgezet, zowel op individueel als op groepsniveau. Dat doen we door observaties in de klas en toetsen. Zo hebben we zicht op de ontwikkeling en kunnen we goede begeleiding bieden. Elk half jaar bespreken we op school de leerresultaten én het welbevinden van de leerlingen. Ook hebben we twee keer per jaar een evaluatiegesprek met de ouders waarin het ontwikkelingsperspectief steeds centraal staat.

Na het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Aan het einde van het speciaal (basis)onderwijs geven we u advies over welk vervolgonderwijs het beste bij uw zoon of dochter past. Leerlingen kunnen in drie richtingen uitstromen: naar het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of regulier voortgezet onderwijs.

Na het voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt verschillende toekomstperspectieven. Leerlingen kunnen doorstromen naar dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.