Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De afkorting GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met die zaken die alle medewerkers, leerlingen en/of ouders van de gehele stichting aangaan. Denk bijvoorbeeld aan het personeelsbeleid, de gezamenlijke klachtenregeling, het functiebouwwerk en de meerjarenbegroting. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur.

Het (huishoudelijk) reglement van de GMR is te vinden onder de button downloads.
 

Medezeggenschapsraad

Naast de GMR heeft elke school een Medezeggenschapsraad (MR). Deze geeft instemming of advies bij belangrijke beslissingen die de school aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van schooltijden of de samenstelling van het personeelsbestand op de school. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school. De MR bestaat uit ouders en medewerkers. Op de pagina’s van onze scholen vindt u meer informatie over de MR.