Hub
Boxtel

Locatiegegevens

 • 35 medewerkers
 • 80 leerlingen
 • Leeftijd van 4 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Kleinschalig en vertrouwd
 • Onderwijs op niveau
 • Persoonlijk
 • Veilige omgeving
 • (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Welkom bij Hub Boxtel

Locatie Boxtel is een kleinschalige school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. Ongeveer 80 leerlingen krijgen dagelijks onderwijs van ons enthousiaste en betrokken team in een rustig en veilig pedagogisch klimaat.

Onze leerlingen

Geen leerling is hetzelfde. Onze leerlingen hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en hun eigen hulpvragen. Er is een variatie in leeftijd, niveau en problematieken. Naast leerproblemen, hebben onze leerlingen onder andere ook stoornissen in het autismespectrum, stoornissen met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD), gedrags- en angststoornissen, hechtingsproblematieken, epilepsie en/of motorische problemen. Een groot deel van onze leerlingen heeft een verstandelijke beperking. Ook bieden we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedragsproblemen of een psychische stoornis.

Iedere leerling is uniek en mag er zijn!

Leren van elkaar

Door de kleinschaligheid van onze school is er veel contact tussen leerlingen van verschillende niveaus. Ze leren niet alleen van ons, maar ook van elkaar. Ons onderwijsprogramma is goed afgestemd op de behoeften van de leerlingen. Hun talenten en mogelijkheden zijn altijd ons uitgangspunt. We halen daarbij het maximale uit onze leerlingen.

Bezoekadres

De Tijvert 7
5282 RL Boxtel

Ons onderwijs

Bij Hub Boxtel maken we er iedere dag werk van om een veilige en inspirerende plek te bieden voor onze leerlingen. Een plek waar ze leren, waar talenten gezien worden en waar de leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Het vergroten van de autonomie van de leerling staat centraal. We geven leerlingen de kans en de ruimte om zich te ontwikkelen passend bij hun mogelijkheden. Dat vraagt van ons als team dat we leerlingen vanuit betrokkenheid, met geduld en met respect benaderen.

Onze school telt twee afdelingen: een voor speciaal onderwijs (SO, 4 t/m 12 jaar) en de ander voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO, 12 t/m 20 jaar). Hieronder leest u hoe we ons onderwijs vormgeven.

Speciaal onderwijs

De leerlingen van het speciaal onderwijs worden ingedeeld over de aanwezige klassen op basis van hun leeftijd en hun niveau. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan op hun belevingswereld en op dat wat ze (gaan) kunnen. We werken daarbij doelgericht aan de ontwikkeling van de leerling op diverse vak- en vormingsgebieden. Ieder kind is uniek en heeft daarom ook een eigen ontwikkelperspectief. We volgen de ontwikkeling van de leerling nauwkeurig via ons leerlingvolgsysteem.

Voortgezet speciaal onderwijs

In ons voortgezet speciaal onderwijs werken we met klassen. Iedere klas heeft zijn eigen specifieke kenmerken die aansluiten bij het niveau van de leerlingen. We zetten in op het vergroten van zelfredzaamheid en bieden, als het mogelijk is, leerlingen ook de gelegenheid erkende certificaten te behalen. We bereiden de leerlingen voor op uitstroom naar vervolgonderwijs of een passende werk- of dagbestedingsplek. We doen dit door leerlingen die dit aankunnen al vroeg intern stage te laten lopen op school, in groepjes te laten meekijken en oefenen bij bedrijven en dit uit te breiden naar zelfstandige stages buiten de school. De leerlingen worden hierbij begeleid door de leraar en een stagecoach van school.

Twee keer per dag brengen we leerlingen uit de verschillende klassen bij elkaar in groepjes. Hier bieden onze medewerkers vakken als rekenen, taal of lezen aan in een kleiner, groepsdoorbrekend verband. Dit doen we om zo goed en precies mogelijk aan te sluiten bij dat wat onze leerlingen kunnen. Deze kleine groepjes zijn heel divers, met jonge en oudere leerlingen en niemand kijkt daarvan op.

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze.

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze school ligt aan de rand van de wijk Selissen (Boxtel-Noord). De school ligt hier tussen andere onderwijsinstellingen en veel groen in de rustige straat De Tijvert.

Op school

De school heeft zes groepslokalen die verdeeld zijn over het speciaal onderwijs (4 t/m 12 jaar) en voortgezet speciaal onderwijs (12 t/m 20 jaar). De praktijkvakken in het VSO verzorgen we in praktijklokalen voor techniek, koken, huishoudkunde, arbeidstraining, muziek en crea. Daarnaast hebben we een kas en moestuin op het schoolterrein voor de lessen tuinbouw en we maken vier dagen per week gebruik van de sportzaal bij de school.

In de school zijn er diverse ruimtes waar individueel of in kleine groepjes gewerkt kan worden. Ook hebben we een snoezelruimte waar leerlingen die dit nodig hebben, prikkels kunnen verwerken.

Schoolplein

Het schoolplein biedt veel ruimte voor onze leerlingen. Het is zo ingericht dat zowel jonge en oudere leerlingen de ruimte hebben om te spelen en/of te ontspannen. Er is een zandbak, klimrek, tuimelrekken, nestschommel, pannaveld, basketbalringen, tafeltennistafel en zitgelegenheden. Ook is er een verkeersplein en zijn er verschillende speelvelden gecreëerd. Het schoolplein is begrensd door een hek, zodat leerlingen niet zomaar weg kunnen lopen. Achter de school is een grasveld waar ook mogelijkheden zijn om fijn pauze te houden.

Schooltijden

Schooltijden SO

Maandagochtend

08:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:45 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

13:00 – 15:00 uur

Voor SO leerlingen valt de ochtendpauze binnen de reguliere schooltijd.

Schooltijden VSO

Maandagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

De leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school voor de lunch en pauze.

Vakantierooster

Eerste schooldag

6 september 2021

Herfstvakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Tweede Paasdag 

18 april 2022

Meivakantie en Koningsdag

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

25 juli t/m 2 september 2022

 

Studiedagen en vrijedagen 

SO

VSO

Woensdag 22 september 2021

Woensdag 22 september 2021

Maandag 6 december 2021

 

Woensdag 2 februari 2022

Woensdag 2 februari 2022

Maandag 28 maart 2021

 

Vrijdag 27 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022

Vrijdag 17 juni 2022

 

Maandag 20 juni 2022

Maandag 20 juni 2022

Vrijdag 15 juli 2022

Vrijdag 15 juli 2022

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2021-2022

Het team

Bij Hub Boxtel werken we met een ambitieuze, hechte groep collega’s. In de klassen werken we met leraren en onderwijsassistenten. In het VSO werken we ook met praktijkleraren voor de praktijkvakken. Daarnaast is er veel extra ondersteuning van orthopedagogen, een intern begeleider, logopedist, stagecoaches, motorische remedial teacher, sociale-vaardigheidstrainer, schoolmaatschappelijk werker, conciërges en directeur. Ook wordt er vanuit externe zorgaanbieders fysiotherapie en zorg-in-de-klas aangeboden.

Kortom: de juiste mensen met de juiste expertise op de juiste plek. Samen maken we ons sterk voor kwalitatief goed onderwijs.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Zij denken bijvoorbeeld mee over de aanschaf van materialen op de pleinen en overleggen, samen met medewerkers, over wat er nog beter zou kunnen op school. De leden van de leerlingenraad hebben een belangrijke rol, want zij vertellen aan klasgenoten wat er tijdens bijeenkomsten besproken is. Ook de directeur wordt geïnformeerd over inhoud van vergaderingen van de leerlingenraad.

Oudercommissie

Onze oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die zich betrokken voelen bij onze school. De leden komen regelmatig bij elkaar en denken kritisch mee over alles wat nog beter kan bij Hub Boxtel. Ze dragen bij aan de organisatie van activiteiten en proberen ook andere ouders te betrekken bij school.

Samenstelling team

Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Bart Otjens

b.otjens@hubnoordbrabant.nl


Leerkrachten

Groep

Naam

E-mailadres

SO 1

Lien van Haaren

c.vanhaaren@hubnoordbrabant.nl

SO 2

Lisa Floris

l.floris@hubnoordbrabant.nl

SO 2

Yvonne van Pijnenburg

y.vanpijnenburghubnoordbrabant.nl

SO 3

Gabi van der Hagen

g.vanderhagen@hubnoordbrabant.nl

SO 3

Meks Curiël

m.curiel@hubnoordbrabant.nl

VSO A

Kaylee van Vugt 

k.vanvugt@hubnoordbrabant.nl

VSO B

Kim van Abeelen

k.vanabeelen@hubnoordbrabant.nl

VSO C

Elles van der Linden

e.vanderlinden@hubnoordbrabant.nl


Onderwijsassistenten

Groep

Naam

E-mailadres

SO 1

Ilona van den Broek

i.vandenbroek@hubnoordbrabant.nl

SO 1

Keete van Dongen

k.vandongen@hubnoordbrabant.nl

SO 2

Marjo de Windt

m.dewindt@hubnoordbrabant.nl

SO 2

Marieke van Hooft

m.vanhooft@hubnoordbrabant.nl

SO 3

Romy Vissers

r.vissers@hubnoordbrabant.nl

VSO A

Carolien van den Langenberg

c.vandenlangenberg@hubnoordbrabant.nl

VSO B

Aafje van Aaken

a.vanaaken@hubnoordbrabant.nl

VSO B

Ingrid Draad

i.draad@hubnoordbrabant.nl

VSO C

Anniek Klessens

a.klessens@hubnoordbrabant.nl

VSO C

Irma van der Aa

i.vanderaa@hubnoordbrabant.nl

 

 

 

 

 

 


Vakleerkrachten

Vak

Naam

E-mailadres

Bewegingsonderwijs

Cindy de Grund

c.degrund@hubnoordbrabant.nl

Techniek

Marianne Clerkx

m.clerkx@hubnoordbrabant.nl

Koken/Huishoudkunde

Kim Hendriks

k.hendriks@hubnoordbrabant.nl

Muziek

Keete van Dongen

k.vandongen@hubnoordbrabant.nl

Groen/Tuin

Stefan Koks

s.koks@hubnoordbrabant.nl

Groen/Tuin

Gert Franssen

g.franssen@hubnoordbrabant.nl

Crea

Ingrid Draad

i.draad@hubnoordbrabant.nl


Ondersteunend personeel

Functie

Naam

E-mailadres

Orthopedagoog

Noortje van der Veer

n.vanderveer@hubnoordbrabant.nl

Orthopedagoog

Loesje de Groot

l.degroot@hubnoordbrabant.nl

Intern Begeleider

Marlijn van den Berg

m.vandenberg@hubnoordbrabant.nl

Logopediste

Angela Wijnands

a.wijnands@hubnoordbrabant.nl

Stagecoach

Mieke de Bresser

m.debressers@hubnoordbrabant.nl

Stagecoach

Ramon Bouwman

r.bouwman@hubnoordbrabant.nl

Schoolmaatschappelijk werker

Harrie Gloudemans

h.gloudemans@hubnoordbrabant.nl

Conciërge

Elsbeth Brandt

e.brandt@hubnoordbrabant.nl

Assistent conciërge

Job van Rooij

j.vanrooij@hubnoordbrabant.nl

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze geeft instemming of advies bij belangrijke beslissingen die de school aangaan. Bijvoorbeeld als het gaat om het wijzigen van schooltijden of de samenstelling van het personeelsbestand op de school. Hierdoor heeft de MR dus invloed op het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad van Hub Boxtel bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging ouders

Vertegenwoordiging personeel

Dhr. P. Debrauwer, voorzitter

Mw. K.J.M. van Vugt - van Eijndhoven

Mw. S. van Nieuwburg

Mw. C.J.M. van Haaren

Vacature

Mw. A. van Aaken

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind of via 0411–689356. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles.

Lees meer over verzuim en het aanvragen van verlof.

Kennismaken
of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Boxtel of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs.

Directie

 • Dhr. B.H.P. Otjens, directeur

Commisie voor de begeleiding

 • Dhr. B.H.P. Otjens, directeur
 • Mw. L. Brukx, schoolarts
 • Dhr. H.P.G. Gloudemans, schoolmaatschappelijk werker
 • Mw. N. van der Veer, orthopedagoog
 • Mr. L. de Groot, orthopedagoog

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. K. van Abeelen

Bezoekadres

De Tijvert 7
5282 RL Boxtel

Onze kalender

 • Start schooljaar

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).