Hub
Noord-Brabant - Stedelijk VSO

Locatiegegevens

 • 116 medewerkers
 • 354 leerlingen
 • Leeftijd van 12 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Voorbereiding op de toekomst
 • Route naar arbeid of dagbesteding
 • Flexibiliteit en veel keuzes
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs

Welkom bij Hub Noord-Brabant - Stedelijk VSO

Het Stedelijk VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. We hebben hier zo’n 400 leerlingen, die onderwijs krijgen van een enthousiast en betrokken team van ruim 120 medewerkers.
 

Onze leerlingen

Veel van onze leerlingen zijn afkomstig van andere Hub-scholen, maar een deel komt van andere reguliere of speciale scholen uit de omgeving. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms in combinatie met een stoornis uit het autismespectrum, een stoornis met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Ook hebben we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis.
 

Passend onderwijsprogramma

Ons uitgangspunt is de individuele ontwikkeling van de leerling. Daarom houden we in ons onderwijsprogramma veel rekening met de verschillen tussen leerlingen in ondersteuningsbehoefte, leerniveau en andere factoren. De focus ligt op talenten en mogelijkheden. We zijn erg flexibel; dat maakt het makkelijk voor leerlingen om bijvoorbeeld van leerroute te wisselen als dit mogelijk is. 

Voor een kijkje in onze school, zie onderstaande video.


 

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Ons onderwijs

In het Stedelijk VSO bieden we onderwijs in twee uitstroomrichtingen: Dagbesteding en Arbeid. Het gebouw is onderverdeeld in 8 units waarbij elke unit haar eigen kleur heeft. Elke unit wordt aangestuurd door een teamleider. In onderstaand schema ziet u de indeling van de groepen in beeld gebracht:

* DS staat voor Structuurklas in Route Dagbesteding

 

Onderbouw (12 tot 14 jaar)

Op Hub Noord-Brabant - locatie Stedelijk VSO bieden we onderwijs aan leerlingen met profiel 3 t/m 6. We bereiden hen voor op twee uitstroommogelijkheden: uitstroom naar arbeid of uitstroom naar dagbesteding. De leerlingen worden ingedeeld op didactisch niveau, ondersteuningsbehoefte en leeftijd. In de onderbouw volgen ze theoretische vakken zoals spelling, rekenen en praktische redzaamheid. Ook praktijkvakken staan in de onderbouwklassen op het rooster. Zo kunnen leerlingen ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen.  

Midden- en bovenbouw (15 tot 18 jaar)

Na de oriënterende fase in de onderbouw leren leerlingen in de midden- en bovenbouw steeds beter wat ze willen en kunnen doen na school. In een aantal gevallen gaan ze verder leren en soms sluit de route dagbesteding het beste aan bij de mogelijkheden van de leerling. De leerlingen die de route naar arbeid volgen, gaan stage lopen om zich voor te bereiden op een toekomstige werkplek in de sector Zorg en Welzijn, Techniek, Groen of Handel. Afhankelijk van hun niveau krijgen leerlingen de mogelijkheid om branchecertificaten en/of IVIO-certificaten te behalen. Daarmee laten ze zien dat ze vaardigheden onder de knie te hebben die nodig zijn voor toekomstig werk. 

Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de school die aan verschillende criteria voldoen, behoort onze Entree-opleiding tot de mogelijkheden. Bij succesvolle afronding van deze opleiding is uitstroom naar reguliere arbeid of naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Bekijk hier de route kaart

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze school ligt aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen, vlakbij ’s-Hertogenbosch, in de wijk Sparrenburg. De school kent verschillende units, allemaal in een eigen gedeelte van het gebouw.

Op school

Het Stedelijk VSO is zo ingericht dat we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Zo hebben we diverse praktijklokalen en onder meer een lunchcafé, waar leerlingen kunnen oefenen voor het vak horeca.

In de buurt

Het schoolgebouw is gevestigd in een levendige buurt, op een goed bereikbare locatie. Zo zijn het Rodenborch College (school voor voortgezet onderwijs), sporthal De Hazelaar en station Rosmalen op loopafstand.

Praktische informatie

VSO Schooltijden

Maandagochtend

08:40 – 10:15 uur
en 10:30 – 12:15 uur

Maandagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:40 – 10:15 uur
en 10:30 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:40 – 10:15 uur
en 10:30 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:40 – 10:15 uur
en 10:30 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:40 – 10:15 uur
en 10:30 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

De tijden van de ochtend- en middagpauze zijn voor onderbouw en midden/bovenbouw gesplitst.
De leerlingen lunchen op school. De middagpauze duurt een half uur (inclusief lunch).

Vakantierooster 2023-2024

Eerste schooldag

28 augustus 2023

Herfstvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

12 februari t/m 16 februari 2024

Tweede Paasdag 

1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart

9 en 10 mei 2024

Tweede Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen en vrije dagen 2023-2024

Studiedag: Woensdag 13 september 2023

 

Studiedag: Woensdag 13 maart 2024

 

Vrije dag: Vrijdag 10 mei 2024

 

Studiedag: Vrijdag 21 juni 2024

 

 

Vakantierooster 2024-2025

Eerste schooldag

19 augustus 2024

Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

3 t/m 7 maart 2025

Tweede Paasdag 

21 april 2025

Koningsdag

26 april 2025

Meivakantie

21 april t/m 2 mei 2025

Hemelvaart

29 en 30 mei 2025

Tweede Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

7 juli t/m 15 augustus 2025

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2023-2024 

Het team

Bij Hub Noord-Brabant - locatie Stedelijk VSO werken we met een team van ruim 120 ambitieuze professionals aan het verzorgen van goed, passend onderwijs voor onze leerlingen. Van onderwijsassistent tot teamleider en van logopedist tot vakleraar: we hebben veel expertise in huis om leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Samen bereiden we ze voor op de toekomst. We geven handvatten en vaardigheden mee, zodat onze leerlingen later zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan. 

Leerlingenraad

De leerlingen in onze leerlingenraad vormen een brede vertegenwoordiging van de school in zijn geheel. Ze zijn afkomstig uit alle units en koppelen vragen, tips en adviezen uit de klas terug naar de schoolleiding. De leerlingen mogen meedenken over de besteding van een budget voor de aanschaf van spelmaterialen zoals bijvoorbeeld een pingpong- of voetbaltafel. De leerlingenraad wordt begeleid door twee medewerkers. 

Oudercommissie

Onze oudercommissie vormt een luisterend oor in de school. De leden zijn positief kritisch en denken mee over zaken die in school gebeuren. Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze leerlingen. Wilt u meer weten over onze oudercommissie of heeft u een vraag? Mail dan naar: ouderraadsvso@hubnoordbrabant.nl.

Samenstelling team

Management 

Naam

Functie

Daniëlle Lulofs

Directeur a.i.

Manja Ockhuizen

Directeur a.i.

Geertje van Kilsdonk

Teamleider

Linda Visser

Teamleider

 

 


Leerlingenzorg

Naam

Functie

Harrie Gloudemans

Schoolmaatschappelijk werker

Floor Duijx

Gedragswetenschapper

Nina de Hommel

Gedragswetenschapper

Iris Welvaarts

Gedragswetenschapper

Jolie Witsiers

Gedragswetenschapper

Monique Hoevenaars

Intern begeleider

Rianne van Oort

Intern begeleider

Hanneke Simonis

Intern begeleider

Lotte Voets 

Gedragscoach

Sandra Pruim

Gedragscoach

Kjell van der Waals

Gedragscoach

 

 


Vakleraren

Naam

Vak

Jack Coehorst

Groen

Gert Franssen

Groen

Krista Zweers

Groen

Niels Peters

Techniek

Otto van Dijk

Techniek

Tijs van der Velden

Bewegingsonderwijs

Youp Oosterbroek

Bewegingsonderwijs

Angelique Kivits 

Creatieve vorming

Lonneke Meulendijks

Detailhandel

Jochem Heessels

Zorg en Welzijn / Economie

Eric Jansen

Zorg en Welzijn / Economie

Dré van de Wijgert

Zorg en Welzijn / Economie

Maaike Swinkels

Arbeidtrainingscentrum

Saskia Janssen

Arbeidtrainingscentrum

 

 

 

 

 

 

 

 


Conciërges

Frans Hoffman

Chris Hoes

Patrick van Westerlaak 

 


Administratie

Marie-José Hanssen

Anuschka Heesakkers

Janetta Maes

Germaine van Beurden

 

 


Stagecoaches

Cora van den Akker

Miranda van Asseldonk

Maaike van Drunen

Marc van Eijden

Lot van Helvoirt

Marijke Klaassen

Joyce Kraaij

Milou van Koot

Guusje van de Laarschot

Laura Schönlau

Shirley Wongsodjiwo

Marloes Hoedemakers ​​​​​​

Mirthe van de Rakt-Wijdeven

 


Groepsleraren

Frida Admiraal

Ivanka Bekkers

Neeltje van Berkel

Monique Boeijen

Marleen Bouwmans

Marieke Burg

Iris van Haaren

Lisa Maas-van Erp

Kim Tiemissen

Susanne van Griensven

Mandy Meijs

Linda van Hal

Jan Willem Ouwendijk

Dianne van der Heijden

Danielle de Jong

Andreas van Hintum

Christel Kuipers

Lisa Houben

Pim van Loosdregt

Maud Willems

Laila Majaiti Lamjaata

Lieke Kortenhorst

Manon Neelen

Kris Manders

Marscha Rosmalen

Carline van Miltenburg

Ilja van Weert

Hanneke Veldhuisen 

Sigrid Verhoek

Loes van Schijndel

Susan Verlaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onderwijsassistenten

Joyce Bijveld

Betsie Boeijen

Vanessa Bosmans

Hennie van Hezik

Karin van Hooijdonk

Femke Klerks

Ronald de Laat

Diana van Leest

Mike van Lokven

Joren Mutsaers

Riek van Overbeek

Daisy van Oort

Jurge van der Velden

Rianne Steetsel

Elke van der Wielen

Bianca Verhoeven

Merith Punt

Peter van Beek

Wendy Vissers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Hub Noord-Brabant - locatie Stedelijk VSO kan rekenen op een betrokken medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stemt in of adviseert bij belangrijke besluiten die door onze school genomen moeten worden. Vijf keer per jaar vergaderen we met op de agenda de ontwikkelingen van onze school, de schooltijden, het vakantierooster, de formatie etc. De vergaderingen zijn altijd openbaar. De MR is dus belangrijk als het gaat om het beleid van Hub locatie Stedelijk VSO. De verslagen van onze MR-vergaderingen zijn in te zien via onderstaande links. Een vraag (of mededeling) aan de ouders van de MR kunt u stellen door te mailen naar dit mailadres

- Het verslag van de vergadering van 8 april 2024 vindt u hier.

De medezeggenschapsraad van Hub Noord Brabant locatie Stedelijk VSO bestaat uit een vertegenwoordiging van vier medewerkers en vier ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging personeel

Vertegenwoordiging ouders

Dhr. J.M.J. Heessels, voorzitter

Mw. M. Bierens

Dhr. O.A.J. van Dijk

Mw. T. van der Doelen

Mw. S. Janssen

Dhr. E. van de Gun

Mw. C. van den Akker

Mw. E. Ruis

 

 

 

 

Bereikbaar via

Bereikbaar via

 

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd voor schooltijd via Social Schools. Klik hiervoor op 'Administratie' en vervolgens op het plusje (+) rechts naast 'Absentiemeldingen'. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u.

Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles. Dit kunt u doen door de groepsleraar via Social Schools een bericht te sturen middels 'Gesprekken'. Lees meer over verzuim en het aanvragen van het verlof

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub Noord-Brabant - locatie Stedelijk VSO of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs

Directie

 • Mw. D. Lulofs, directeur a.i.
 • Mw. M. Ockhuizen, directeur a.i.
 • Mw. G.M. van Kilsdonk, teamleider
 • Mw. L. Visser, teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Mw. D. Lulofs, directeur a.i.
 • Mw. M. Ockhuizen, directeur a.i.
 • Dhr. H.P.G. Gloudemans, schoolmaatschappelijk werker
 • Dhr. D. Jansen, jeugdarts GGD
 • Mw. F. Duijx MSc, orthopedagoog
 • Mw. N. de Hommel MSc, orthopedagoog
 • Mw. I.D.F. Welvaarts MSc, orthopedagoog
 • Mw. J.A.M. Witsiers MSc, orthopedagoog

Interne vertrouwenspersonen

 • Mw. A.A.M. van Griensven (tevens pestcoördinator)
 • Mw. G.A.J.C. van der Heijden
 • Dhr. A. van Hintum
 • Mw. H.R. Simonis (tevens pestcoördinator)

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Onze kalender

 • Zomervakantie

 • Herfstvakantie

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).