Hub
Stedelijk VSO

Locatiegegevens

 • 116 medewerkers
 • 354 leerlingen
 • Leeftijd van 12 tot 20 jaar

Kenmerken

 • Voorbereiding op de toekomst
 • Route naar arbeid of dagbesteding
 • Flexibiliteit en veel keuzes
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs

Welkom bij Hub Stedelijk VSO

Het Stedelijk VSO is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren met leer- en/of gedragsproblemen. We hebben hier zo’n 400 leerlingen, die onderwijs krijgen van een enthousiast en betrokken team van ruim 120 medewerkers.

Onze leerlingen

Veel van onze leerlingen zijn afkomstig van andere Hub-scholen, maar een deel komt van andere reguliere of speciale scholen uit de omgeving. De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand. Soms in combinatie met een stoornis uit het autismespectrum, een stoornis met betrekking tot aandachttekort en hyperactiviteit (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Ook hebben we plaats voor leerlingen die prima kunnen leren, maar belemmerd worden door gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis.
 

Passend onderwijsprogramma

Ons uitgangspunt is de individuele ontwikkeling van de leerling. Daarom houden we in ons onderwijsprogramma veel rekening met de verschillen tussen leerlingen in ondersteuningsbehoefte, leerniveau en andere factoren. De focus ligt op talenten en mogelijkheden. We zijn erg flexibel; dat maakt het makkelijk voor leerlingen om bijvoorbeeld van leerroute te wisselen als dit mogelijk is. 

Voor een kijkje in onze school, zie onderstaande video.


Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen

Zit uw kind in het laatste jaar van het (speciaal) basisonderwijs en/of bent u op zoek naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs? Op donderdagavond 9 februari 2023 organiseren wij op onze school een informatieavond. Graag informeren wij u op deze avond over het onderwijs op onze school en kunt u de sfeer komen proeven. U bent van harte welkom! De avond begint om 19:00u (inloop vanaf 18:45u) en zal ongeveer 1,5 uur duren. Indien u onze informatieavond wil bezoeken dan willen we u vragen om het aanmeldformulier in te vullen. Graag tot ziens op 9 februari! 
 

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Ons onderwijs

In het Stedelijk VSO bieden we onderwijs in twee uitstroomrichtingen: Dagbesteding en Arbeid. Het gebouw is onderverdeeld in 8 units waarbij elke unit haar eigen kleur heeft. Elke unit wordt aangestuurd door een teamleider. In onderstaand schema ziet u de indeling van de groepen in beeld gebracht:


 

Onderbouw (12 tot 14 jaar)

Op Hub locatie Stedelijk VSO bieden we onderwijs aan leerlingen met profiel 3 t/m 6. We bereiden hen voor op twee uitstroommogelijkheden: uitstroom naar arbeid of uitstroom naar dagbesteding. De leerlingen worden ingedeeld op didactisch niveau, ondersteuningsbehoefte en leeftijd. In de onderbouw volgen ze theoretische vakken zoals spelling, rekenen en praktische redzaamheid. Ook praktijkvakken staan in de onderbouwklassen op het rooster. Zo kunnen leerlingen ontdekken waar hun interesses en mogelijkheden liggen.  

Midden- en bovenbouw (15 tot 18 jaar)

Na de oriënterende fase in de onderbouw leren leerlingen in de midden- en bovenbouw steeds beter wat ze willen en kunnen doen na school. In een aantal gevallen gaan ze verder leren en soms sluit de route dagbesteding het beste aan bij de mogelijkheden van de leerling. De leerlingen die de route naar arbeid volgen, gaan stage lopen om zich voor te bereiden op een toekomstige werkplek in de sector Zorg en Welzijn, Techniek, Groen of Handel. Afhankelijk van hun niveau krijgen leerlingen de mogelijkheid om branchecertificaten en/of IVIO-certificaten te behalen. Daarmee laten ze zien dat ze vaardigheden onder de knie te hebben die nodig zijn voor toekomstig werk. 

Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de school die aan verschillende criteria voldoen, behoort onze Entree-opleiding tot de mogelijkheden. Bij succesvolle afronding van deze opleiding is uitstroom naar reguliere arbeid of naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Bekijk hier de route kaart

Onze werkwijze

Wilt u weten hoe we werken aan perspectief en ontwikkeling van onze leerlingen? Lees dan meer over onze werkwijze

Kwaliteit en opbrengsten

We willen de kwaliteit van ons onderwijs en de zorg voor leerlingen elk jaar verder verbeteren. Dat doen we door goed te kijken naar wat we bereikt hebben, wat we nog willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Zowel Hub-breed als op onze scholen bepalen we ieder jaar ontwikkel- en verbeterpunten. Ook hebben we oog voor de opbrengsten van ons onderwijs.

Ons schoolgebouw en de omgeving

Onze school ligt aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen, vlakbij ’s-Hertogenbosch, in de wijk Sparrenburg. De school kent verschillende units, allemaal in een eigen gedeelte van het gebouw.

Op school

Het Stedelijk VSO is zo ingericht dat we leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Zo hebben we diverse praktijklokalen en onder meer een lunchcafé, waar leerlingen kunnen oefenen voor het vak horeca.

In de buurt

Het schoolgebouw is gevestigd in een levendige buurt, op een goed bereikbare locatie. Zo zijn het Rodenborch College (school voor voortgezet onderwijs), sporthal De Hazelaar en station Rosmalen op loopafstand.

Praktische informatie

VSO Schooltijden

Maandagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Maandagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Dinsdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Dinsdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Woensdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:30 uur

Woensdagmiddag

Vrij

Donderdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Donderdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

Vrijdagochtend

08:40 – 10:30 uur
en 10:45 – 12:15 uur

Vrijdagmiddag

12:45 – 15:00 uur

De pauzes in het VSO zijn verdeeld over twee verschillende tijden.

Vakantierooster

Eerste schooldag

5 september 2022

Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag 

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Studiedagen en vrije dagen 

Studiedag: Woensdag 21 september 2022

Studiedag: Maandag 30 januari 2023

Studiedag: Woensdag 22 maart 2023

 

 

Vrije dag: Vrijdag 19 mei 2023

Personeelsdag: Vrijdag 30 juni 2023

 

 

 

Klik hier voor onze schoolfolder 2022-2023 

Het team

Bij Hub locatie Stedelijk VSO werken we met een team van ruim 120 ambitieuze professionals aan het verzorgen van goed, passend onderwijs voor onze leerlingen. Van onderwijsassistent tot teamleider en van logopedist tot vakleraar: we hebben veel expertise in huis om leerlingen op de juiste manier te begeleiden. Samen bereiden we ze voor op de toekomst. We geven handvatten en vaardigheden mee, zodat onze leerlingen later zo veel mogelijk op eigen benen kunnen staan. 

Leerlingenraad

De leerlingen in onze leerlingenraad vormen een brede vertegenwoordiging van de school in zijn geheel. Ze zijn afkomstig uit alle units en koppelen vragen, tips en adviezen uit de klas terug naar de schoolleiding. De leerlingen mogen meedenken over de besteding van een budget voor de aanschaf van spelmaterialen zoals bijvoorbeeld een pingpong- of voetbaltafel. De leerlingenraad wordt begeleid door twee medewerkers. 

Oudercommissie

Onze oudercommissie vormt een luisterend oor in de school. De leden zijn positief kritisch en denken mee over zaken die in school gebeuren. Daarnaast is de oudercommissie betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze leerlingen. Wilt u meer weten over onze oudercommissie of heeft u een vraag? Mail dan naar: ouderraadsvso@hubnoordbrabant.nl.

Samenstelling team

Management 

Naam

Functie

Robert Pintér

Directeur

Jessica Ekkerink

Teamleider

Geertje van Kilsdonk

Teamleider

Linda Visser

Teamleider

 

 


Leerlingenzorg

Naam

Vak

Harrie Gloudemans

Schoolmaatschappelijk werker

Anja Rath

Logopedist

Floor Duijx

Gedragswetenschapper

Nina de Hommel

Gedragswetenschapper

Iris Welvaarts

Gedragswetenschapper

Jolie Witsiers

Gedragswetenschapper

Monique Hoevenaars

Intern begeleider

Rianne van Oort

Intern begeleider

Hanneke Simonis

Intern begeleider

Lotte Voets 

Gedragscoach

Sandra Pruim

Gedragscoach


Vakleraren

Naam

Vak

Jack Coehorst

Groen

Gert Franssen

Groen

Krista Zweers

Groen

Niels Peters

Techniek

Otto van Dijk

Techniek

Sten Janssen

Bewegingsonderwijs

Youp Oosterbroek

Bewegingsonderwijs

Mirabelle Hendriks

Creatieve vorming

Angelique Kivits 

Creatieve vorming

Tanja Moolenaar

Detailhandel

Lonneke Meulendijks

Detailhandel

Jochem Heessels

Zorg en Welzijn / Economie

Erik Jansen

Zorg en Welzijn / Economie

Dré van de Wijgert

Zorg en Welzijn / Economie

Saskia Janssen

Arbeidtrainingscentrum

Maaike Swinkels

Arbeidtrainingscentrum

 

 

 

 


Conciërges

Frans Hoffman

Patrick van Westerlaak 

Daphne Scherpenzeel (ass.)

 


Administratie

Annie Fleuren

Marie-José Hanssen

Janetta Maes

 

Marlies Boersma (secretariaat)


Stagecoaches

Cora van den Akker

Miranda van Asseldonk

Ramon Bouwman

Maaike van Drunen

Marc van Eijden

Lot van Helvoirt

Marijke Klaassen 

Joyce Kraaij

Milou van Koot

Guusje van de Laarschot

Laura Schonlau

Shirley Wongsodjiwo

 

 


Groepsleraren

Frida Admiraal

Ivanka Bekkers

Neeltje van Berkel

Monique Boeijen

Marleen Bouwmans

Marieke Burg

Iris van Haaren

Lisa van Erp

Nienke Harhuis

Susanne van Griensven

Monique Hoevenaars

Linda van Hal

Nina Hulshof

Dianne van der Heijden

Danielle de Jong

Andreas van Hintum

Christel Kuipers

Lisa Houben

Pim van Loosdregt

Maud Willems

Laila Majaiti Lamjaata

Lieke Kortenhorst

Manon Neelen

Kris Manders

Marscha Rosmalen

Carline van Miltenburg

Ilja van Weert

Rianne van Oort

Sigrid Verhoek

Loes van Schijndel

Lars van Vugt

Hanneke Veldhuisen 

Susan Verlaan

Isa van Dartel

 

 

 

 

 

 


Onderwijsassistenten

Joyce Bijveld

Betsie Boeijen

Vanessa Bosmans

Hennie van Hezik

Karin van Hooijdonk

Femke Klerks

Ronald de Laat

Diana van Leest

Mike van Lokven

Joren Mutsaers

Riek van Overbeek

Daisy van Oort

Roy van Schijndel

Denise Rachel

Eva van Sinten

Rianne Steetsel

Kim Tiemissen

Bianca Verhoeven

Jurge van der Velden

Nicole Verstegen

Elke van der Wielen

 

 

 

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsraad

Hub locatie Stedelijk VSO kan rekenen op een betrokken medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad stemt in of adviseert bij belangrijke besluiten die door onze school genomen moeten worden. Vijf keer per jaar vergaderen we met op de agenda de ontwikkelingen van onze school, de schooltijden, het vakantierooster, de formatie etc. De vergaderingen zijn altijd openbaar. De MR is dus belangrijk als het gaat om het beleid van Hub locatie Stedelijk VSO. De verslagen van onze MR-vergaderingen zijn in te zien via onderstaande links. Een vraag (of mededeling) aan de ouders van de MR kunt u stellen door te mailen naar dit mailadres

- Het verslag van de vergadering van 27 maart 2023 vindt u hier.
- De uitslag van de MR verkiezing vindt u hier.

De medezeggenschapsraad van Hub locatie Stedelijk VSO bestaat uit een vertegenwoordiging van vier medewerkers en vier ouders. De leden zijn:

Vertegenwoordiging personeel

Vertegenwoordiging ouders

Dhr. J.M.J. Heessels, voorzitter

Mw. M. Bierens

Dhr. O.A.J. van Dijk

Mw. T. van der Doelen

Mw. S. Janssen

Dhr. E. van de Gun

Mw. C. van den Akker

Mw. J. van Hoeij

 

Mw. E. Ruis (aspirant-lid)

 

 

Bereikbaar via

Bereikbaar via

 

                                          

Ziekmelden

Is uw zoon of dochter ziek? Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind of via 073 – 612 97 13. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gymles. Lees meer over verzuim en het aanvragen van het verlof

Kennismaken of aanmelden

Wilt u kennismaken met Hub locatie Stedelijk VSO of uw kind aanmelden? Dan is het belangrijk dat u eerst contact opneemt met het samenwerkingsverband. Uw kind heeft namelijk een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer hierover leest u op de pagina passend onderwijs

Directie

 • Dhr. R.J. Pintér, directeur
 • Mw. J.J. Ekkerink, teamleider
 • Mw. G.M. van Kilsdonk, teamleider
 • Mw. L. Visser, teamleider

Commissie voor de Begeleiding

 • Dhr. R.J. Pintér, voorzitter
 • Dhr. H.P.G. Gloudemans, schoolmaatschappelijk werker
 • Dhr. D. Jansen, jeugdarts GGD
 • Mw. F. Duijx MSc, orthopedagoog
 • Mw. N. de Hommel MSc, orthopedagoog
 • Mw. H.J.M. de Roeck MSc, orthopedagoog
 • Mw. I.D.F. Welvaarts MSc, orthopedagoog
 • Mw. J.A.M. Witsiers MSc, orthopedagoog

Interne vertrouwenspersonen/pestcoördinator

 • Mw. A.A.M. van Griensven
 • Mw. G.A.J.C. van der Heijden
 • Dhr. A. van Hintum
 • Mw. H.R. Simonis
 • Dhr. L. van Vugt

Bezoekadres
T.M. Kortenhorstlaan 2

5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460
5240 AL Rosmalen
073 – 612 97 13
stedelijkvso@hubnoordbrabant.nl

Onze kalender

 • Studiedag

 • Kerstvakantie

 • Studiedag

 • Voorjaarsvakantie

 • Meer kans op passend werk voor jongeren

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch vinden we het zeer belangrijk dat jongeren na het afronden van hun opleiding snel aan het werk kunnen. Dat geldt zowel voor jongeren in het regulier als in het speciaal onderwijs. Om jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) daarbij een handje te helpen, gaan VSO-school Hub uit Rosmalen, UniK, UWV en het gemeentelijk werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL nog meer samenwerken. Maandag 28 juni 2021 hebben ze daarvoor een convenant ondertekend.

 • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).