Missie en kernwaarden

Onze missie

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen op school. Ook – en juist – kinderen en jongeren met een beperking of specifieke onderwijsbehoeften. Daarom biedt Hub Noord-Brabant passend onderwijs waarbij leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Een toekomst die er voor elk kind anders uitziet. Ons streven? Ieder kind zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven aan wat we belangrijk vinden. Het zijn de waarden die terug komen in alles wat we doen. De waarden op grond waarvan we besluiten nemen en waarop we als organisatie en medewerkers aangesproken willen worden. Onze kernwaarden zijn ‘Denken in kansen’ en ‘Samen krachtig’.

Ons onderwijs

Met ons onderwijs willen wij uit iedere leerling het maximale halen. Dat is ambitieus, want het vraagt om een unieke benadering van elk kind. Toch is het realistisch. Onze scholen zijn hier namelijk optimaal op ingericht. Wij hebben alles in huis om kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelings- en/of gedragsproblemen het onderwijs te geven dat bij hen past.