Verlof en verzuim

Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen. Uiteraard kan het voorkomen dat uw zoon of dochter een keer ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen. Hieronder vindt u de regels op het gebied van verlof en verzuim.

Uw kind is ziek

Meld dit altijd telefonisch voor schooltijd bij de groepsleraar van uw kind. Als u geen contact heeft opgenomen, belt de school u. Breng ons ook op de hoogte als uw kind niet mee kan doen met de gym- of zwemles.

Verlof aanvragen

Wilt u verlof voor uw zoon of dochter aanvragen? Dat kan schriftelijk bij de directie van de school. De directeur mag verlof toestaan binnen de richtlijnen van de overheid. Wilt u deze richtlijnen inzien? Neem dan contact op met de school van uw kind. Informeer bij verlof of verzuim, naast de school, ook altijd het vervoersbedrijf.

Het formulier voor een verzoek tot bijzonder verlof staat op de pagina downloads.

Ongeoorloofd verzuim

De school registreert de afwezigheid van leerlingen. Komt uw kind niet op school, terwijl hij of zij er wel had moeten zijn? Dan is dat ongeoorloofd verzuim. Hiervan brengen wij u op de hoogte. Ongeoorloofd of langdurig verzuim melden we ook aan de leerplichtambtenaar.