Klachtenregeling

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Is er iets mis gegaan? Of bent u het ergens niet mee eens? Dan hopen wij dat u de school benadert om dit te bespreken. Wij stellen alles in het werk om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Hub Noord Brabant heeft een klachtenregeling. Dit is wettelijk verplicht. Zo weet u zeker dat klachten zorgvuldig behandeld worden. De procedure is als volgt:

Heeft u een klacht?

  1. Neem dan in eerste instantie contact op met de betrokken persoon binnen de school.
  2. Is dat niet mogelijk of is het probleem niet voldoende opgelost, dan kunt u terecht bij de directie.
  3. Is de klacht daarna niet verholpen? Meld de klacht dan schriftelijk bij het bestuur van Stichting Hub Noord-Brabant.

Wanneer het probleem intern niet kan worden opgelost, kunt u uw klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dat kan rechtstreeks of via het schoolbestuur. Onze scholen zijn namelijk bij de LKC aangesloten. 

De commissie onderzoekt de klacht en beoordeelt (na hoorzitting) of deze gegrond is. Vervolgens brengt de LKC advies uit aan het schoolbestuur. Hieraan kan de commissie ook aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen. Alle betrokkenen worden op de hoogte gesteld.