Praktische informatie

Heldere afspraken en duidelijkheid over wat ouders en medewerkers mogen verwachten: daar houden we van. Op deze pagina vindt u praktische informatie over allerlei thema’s. Mist u informatie op deze website of heet u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Bescherming privacy

Op onze school hebben we een privacyreglement voor de leerlingen. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leerlingen en wat de rechten van u als ouder zijn.

Gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, maar ook ouders, verzorgers en medewerkers, zich veilig en gerespecteerd voelen op onze scholen. Dat ze hier zichzelf kunnen zijn en met plezier naar ons toe komen. Samenwerken en communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect: daar staan wij voor.

Klachtenregeling

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Is er iets mis gegaan? Of bent u het ergens niet mee eens? Dan hopen wij dat u de school benadert om dit te bespreken. Wij stellen alles in het werk om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Leerlingenvervoer

Een aantal van onze leerlingen komt zelfstandig naar school met de fiets of met het openbaar vervoer. Lukt dit niet? Dan is de gemeente waar uw kind woont verantwoordelijk voor het vervoer naar school.

Sponsoring

Soms ontvangt de school giften, bijvoorbeeld voor een schoolreisje of nieuwe computers. Extraatjes die vanuit de reguliere middelen niet altijd mogelijk of verantwoord zijn, maar het onderwijs wel leuker en makkelijker maken. In principe staan we daarom positief tegenover sponsoring. Uiteraard bewaakt de directie namens de school de ethische en morele kanten van de aanvraag, het doel en de gewenste ruchtbaarheid daaromheen. Eventuele publiciteit vindt alleen plaats door of namens de directie.

Ouderbijdragen

In samenwerking met de oudercommissie organiseert elke school diverse schoolactiviteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval en een schoolreis. Om deze activiteiten te bekostigen vragen veel scholen aan ouders een aantal vrijwillige financiële bijdragen.

Veiligheid en arbo

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze scholen veilig zijn, want alleen dan kunnen leerlingen en medewerkers effectief en plezierig samenwerken. Een veilige omgeving, zowel in als rond de school, is dé basis voor leren. Hieronder leest u wat wij doen om het leef- en leerklimaat op onze scholen zo veilig mogelijk te maken.

Verlof en verzuim

Leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen. Uiteraard kan het voorkomen dat uw zoon of dochter een keer ziek is, of om een andere reden niet naar school kan komen. Hieronder vindt u de regels op het gebied van verlof en verzuim.

h u b