Onze leerlingen

Onze leerlingen hebben te maken met ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen. Dat betekent dat we onze begeleiding en ons onderwijs goed moeten afstemmen op al die verschillende begeleidingsbehoeften.

Altijd een school
die bij je past

Hub Noord-Brabant biedt uw kind de juiste begeleiding op maat. Dit doen wij op onze 6 scholen in Boxtel, Rosmalen, Oss en Veghel.
  • Hub en Skipov ondertekenen intentieverklaring

    Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en passende, goede ondersteuning. Dat is passend onderwijs! Onderwijs dat past bij de individuele behoefte van ieder kind. Of dat nu regulier onderwijs is, tijdelijke (extra) begeleiding op school, hulp van een deskundige of speciaal (basis) nderwijs; wat kind en professional nodig hebben vormt het uitgangspunt van ons handelen.In sommige gevallen zijn de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra begeleiding niet voldoende om een kind binnen de reguliere basisschool de zorg en het onderwijs te bieden waar het kind recht op heeft. In dat geval komen ouders en school samen tot de conclusie dat een andere vorm van onderwijs mogelijk beter is voor het kind. Afhankelijk van wat een kind nodig heeft gaat het dan om een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).