Hub Noord-Brabant
 

 

Het landelijk doelgroepenmodel   

Wat is het model en waarom bestaat het?