Hub Noord-Brabant
 

verkeer

Terug naar het overzicht Geplaatst op: 1 oktober 2020

Verkeer: Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie, de wijk en Veilig Verkeer Nederland. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en een verkeersouder. Deze werkgroep houdt zich bezig met de praktische- en theoretische verkeersveiligheid. Denk hierbij aan verkeerseducatie in de klassen, overleg met de gemeente/ politie/Veilig Verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute. 

BVL De school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen de locaties laten zien dat ze de verkeersveiligheid serieus nemen. Om de veiligheid rondom de school te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Halen en brengen Komt u met de auto? Parkeert u deze dan op de parkeerplaats van het Golfslagbad. Vervolgens haalt u lopend uw zoon(s)/dochter(s) op. Dit houdt in dat we tijdens het halen en brengen van de kinderen de straat vóór de school als eenrichtingsverkeer beschouwen voor taxi's. 

·   Wij vragen u vriendelijk om zoveel mogelijk met uw zoon/dochter lopend of op de fiets te komen. Op het VSO schoolplein wordt niet gefietst. Loop met uw fiets aan de hand tot aan, of vanaf, de poort.