Hub Noord-Brabant
 

Wat is passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Maar kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. De wet Passend Onderwijs is 1 augustus 2014 ingegaan. Gewone en speciale scholen gaan meer samenwerken in een Samenwerkingsverband om nog beter onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken. Goed samenwerken met instellingen voor Jeugdhulp en gemeenten is eveneens belangrijk.

Gaat uw kind voor het eerst naar school?

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij de basisschool in de buurt óf als al duidelijk is dat speciaal onderwijs nodig is, direct bij de speciale school. Hierover is altijd eerst overleg met het betreffende samenwerkingsverband. 

Zit uw kind in het speciaal onderwijs en stapt het over naar een andere school voor SO/VSO?

De school vraagt, in afstemming met ouders, eerder een TLV aan. Bij een overstap naar een andere school vóór augustus 2016 moet de school dus eerder een TLV voor het kind aanvragen. De school vraagt deze TLV aan bij het Samenwerkings- verband in de regio waar de leerling woont. De commissie die deze TLV afgeeft bekijkt kritisch of uw kind speciaal onderwijs nodig heeft en bepaalt voor hoeveel jaren de TLV geldig is. Tegen het eind van de geldigheids- periode van de TLV wordt, als voortzetting van speciaal onderwijs nodig is, een nieuwe TLV aangevraagd.

Is voor uw kind een overstap van een reguliere school naar een speciale school nodig?

Als uw kind op een gewone school zit en dit ook met extra ondersteuning niet voldoende is, kan school in afstemming met ouders, een plaatsing op het speciaal (basis) onderwijs aanvragen. De school vraagt een TLV aan voor het speciaal onderwijs voor zolang dit nodig is.

Is voor uw kind een overstap van een speciale school naar een reguliere school mogelijk?

Verloopt de ontwikkeling van het kind dusdanig dat een overstap naar het regulier onderwijs gemaakt kan worden dan gaat de school daarover met ouders in gesprek.

Symbiose: een combinatie van speciaal en regulier onderwijs

Voor sommige kinderen is het gewenst om een periode deels onderwijs in het speciaal onderwijs én deels in het reguliere onderwijs te volgen. De wet maakt dit mogelijk en scholen maken hierover goede afspraken in overleg met ouders. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Ga in gesprek met de school van uw kind.

U vindt meer informatie op: passend onderwijs of op ouders net.

Meer weten over de samenwerkingsverbanden in onze regio? Klik hier.