Hub Noord-Brabant
 

Samenwerkingsverbanden

Leerlingen die de scholen van Hub Noord-Brabant bezoeken zijn afkomstig uit meerdere gemeenten. De stichting heeft een groot verzorgingsgebied en werkt derhalve samen met verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. 
 
Met onze partners uit het regulier en speciaal onderwijs geven we binnen deze samenwerkingsverbanden vorm en inhoud aan de invulling van passend onderwijs in onze regio. 
De scholen voor primair en voortgezet onderwijs hebben de plicht elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het liefst op een reguliere school. Als dat niet kan, kunnen zij in aanmerking komen voor plaatsing op een speciale school. De samenwerkingsverbanden waarbij Hub Noord-Brabant is aangesloten, zijn verantwoordelijk voor een dekkend netwerk met als doel dat leerlingen niet thuis komen te zitten, maar er altijd een passend onderwijsaanbod beschikbaar is.
 
Als u op één van onderstaande logo's klikt wordt u direct doorverwezen naar de website van het samenwerkingsverband waarmee Hub Noord-Brabant intensief samenwerkt.