Hub Noord-Brabant

ESF arbeidsmarkt

Terug naar het overzicht Geplaatst op: 17 oktober 2015

Ondertekening overeenkomsten ESF Arbeidsmarkt Noordoost-Brabant VSO/PRO (ARNO)

Op donderdag 10 september j.l. ondertekenden 16 directeuren van scholen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs uit de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant een samenwerkingsovereenkomst met de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch. De gemeente heeft namens deze scholen uit de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aangevraagd. De overeenkomst bevat de afspraken over rollen en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het ESF-project ARNO. De subsidie, ter hoogte van €623.250,-, wordt ingezet voor de begeleiding van leerlingen in de laatste fase van hun opleiding waarin de jongeren stage lopen. Deze stage vergroot hun kansen op duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt of doorstroom naar het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het project is vorig schooljaar al gestart op de vijf scholen voor Praktijkonderwijs uit de regio. Vanaf dit schooljaar doen ook de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs mee. Het project loopt aan het eind van het schooljaar af, waarna er opnieuw Europese subsidie wordt aangevraagd.

 

Inschrijven voor nieuwsbrief

 

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.