Hub Noord-Brabant
 

Leerlingenraad 2016-2017

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij de leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten en andere schoolse activiteiten, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad (bv. de schoolraad), met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Let wel dat een leerlingenraad slechts een adviserende rol heeft en dus geen veranderingen kan afdwingen. Ook moet de leerlingenraad om de vier jaar opnieuw worden ingesteld (hoewel dit in de meeste gevallen elk jaar gebeurt) en mogen schoolverlaters er niet meer in zetelen, tenzij de leerlingenraad daar anders over beslist.

De volgende leerlingen zetelen op dit moment in de leerlingenraad:
Jennifer Pennings
Floor Vissers
Fleur vd Boogaard
Floor Heerius
Ruben vd Biggelaar
Sam Mulders
Leon Netten
Demi van Uden
Jari Brok
Rosanna Snel
Isabel Thelissen
 
De commissie leerlingenraad bestaat uit de volgende collega’s:
Ilse van Dinther
Jacqueline Bartels
Riek van Overbeek
Bianca Verhoeven
Marscha Rosmalen
Ivanka Bekkers
Lot van Helvoirt
Denise Rachel (coördinator) 
 
 

Leerlingenraad 2015-2016

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers. In de leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij de leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten en andere schoolse activiteiten, het (mee)organiseren van een evenement op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad (bv. de schoolraad), met name over zaken die leerlingen direct aangaan. Let wel dat een leerlingenraad slechts een adviserende rol heeft en dus geen veranderingen kan afdwingen. Ook moet de leerlingenraad om de vier jaar opnieuw worden ingesteld (hoewel dit in de meeste gevallen elk jaar gebeurt) en mogen schoolverlaters er niet meer in zetelen, tenzij de leerlingenraad daar anders over beslist.

De volgende leerlingen zetelen op dit moment in de leerlingenraad:
Bilal (unit paars beneden)
Dinesh (unit paars boven)
Christian (unit paars boven)
Fleur (unit paars boven)
Ryan (unit groen boven)
Floor (unit groen boven)
Sam (unit blauw beneden)
Pedro (unit blauw boven)
 

De commissie leerlingenraad bestaat uit de volgende collega’s:
Ilse van Dinther
Jacqueline Bartels
Riek van Overbeek
Bianca Verhoeven
Silvia Wevers
Denise Rachel