Hub Noord-Brabant
 

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod van de school is breed afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van leerlingen. Naast de theorie, veelal aangeboden in de groep en unit van de leerlingen wordt een praktisch programma aangeboden. Leerlingen oriënteren zich in de onderbouw op allerlei praktijkmogelijkheden en kiezen in de middenbouw/bovenbouw enkele praktijkvakken waarin ze zich verder ontwikkelen. In de eindfase van de schoolloopbaan wordt in goed overleg met ouders, verzorgers gezocht naar een passende stageplaats op een reguliere of beschermde werkplek.

De basis voor de onderwijsinhoudelijke inrichting van de school is de nieuwe kwaliteitswet VSO die met ingang van 01 augustus 2013 in is gegaan, hierin wordt uitgegaan van drie uitstroomprofielen:

 1. Het uitstroomprofiel gericht op doorstroom naar Dagbesteding;
 2. Het uitstroomprofiel gericht op doorstroom naar de Arbeidsmarkt.

Voor ieder uitstroomprofiel zijn kerndoelen opgesteld waaraan de school moet werken met de leerling. Dit betekent dat voor iedere leerling individueel gekeken wordt naar wat passend is en aansluit bij de mogelijkheden.

Vakken die aangeboden worden binnen de verschillende profielen zijn:

 • Nederlandse taal en communicatie;
 • Rekenen en wiskunde;
 • Mens, natuur en techniek (MNT);
 • Mens en Maatschappij;
 • Culturele oriëntatie en creatieve expressie;
 • Engels (profiel Arbeid en Vervolgonderwijs);
 • Bewegen en sport;
 • Voorbereiding op Dagbesteding;
 • Voorbereiding op Arbeid.

In de schoolgids worden verdere beschrijvingen gegeven hoe aan de genoemde vakgebieden gewerkt wordt.