Hub Noord-Brabant
 

Stage en arbeidstoeleiding

Voor veel leerlingen is het VSO eindonderwijs en daarom wordt er veel geïnvesteerd in het voorbereiden op een toekomstige werkplek. Dit gebeurt al wanneer leerlingen in de onderbouw op school komen door beroepenoriëntatie en de oriëntatie op de eigen interesses en mogelijkheden. Naast het volgen van praktijkvakken en arbeidstraining in het VSO, wordt samen met de leerlingen en de ouders op zoek gegaan naar een stageplaats. Dit kan een stageplaats binnen de school zijn, maar ook daarbuiten. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling, de leeftijd en rekening houdend met de uitstroombestemming, vindt een stage plaats bij dagbesteding of in het vrije bedrijf.

De medewerkers Arbeidstoeleiding van het Dienstencentrum van HUB zijn verantwoordelijk voor het stagetraject. Na deze stages wordt samen met de leerling, de ouders en de medewerkers van het het Dienstencentrum gezocht naar een passende werkplek binnen de regio, liefst zo dicht mogelijk bij de woonplaats.

Stage en arbeidstoeleiding is de laatste jaren mede door subsidies van de Europese Unie gerealiseerd.