Hub Noord-Brabant
 

Uitgangspunten

Het Stedelijk VSO gaat uit van de individuele ontwikkeling van de leerling. Er wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en hulpvraag. Om dit goed in beeld te brengen wordt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) en een uitstroombestemming bepaald. Op basis hiervan wordt het onderwijsaanbod aangeboden. Jaarlijks wordt het OPP met ouders/verzorgers geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

De school hanteert een flexibele organisatievorm waardoor een passend aanbod gerealiseerd kan worden en de leerling waar nodig in een andere leerroute geplaatst kan worden.

Voor veel leerlingen is de school eindonderwijs. Er wordt daarom veel geïnvesteerd om leerlingen voor te bereiden op een toekomstige werkplek. Dit gebeurt door middel van een groot praktijkaanbod en door stage, dit alles in goede samenwerking met ouders.