Hub Noord-Brabant
 

Doelgroep

Binnen het Stedelijk VSO zien we een zeer gedifferentieerde groep leerlingen, die in vele opzichten van elkaar verschillen. Deze groep varieert in niveau, in leeftijd, in ondersteuningsbehoefte en in specifieke hulpvragen. De inhoud van het onderwijs is daarom zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.

De meeste leerlingen hebben een algehele ontwikkelingsachterstand, eventueel aangevuld met een autisme spectrum stoornis (ASS), aandachtstekort- en hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast treft men leerlingen met epilepsie of licht motorische beperkingen aan. Eveneens zijn er leerlingen waar op de ‘eigen’ school een handelingsverlegenheid bestond of waar men niet voldoende mogelijkheden had tot handelen. Dit geldt vooral voor leerlingen met oppositionele gedragsstoornissen, en/of hoger niveau leerlingen met een autisme spectrum stoornis.