Hub Noord-Brabant
 

Aanmelding en toelatingsprocedure

Indien u overweegt om hun zoon/dochter aan te melden op het Stedelijk VSO dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school. U bent dan van harte welkom voor een bezoek en een kennismakingsgesprek met de directeur of één van de teamleiders.

Voordat een leerling geplaatst kan worden op de school, moet er een aanmeldingsprocedure opgestart worden. Iedere leerling dient voor toelating te beschikken over een ‘Toelaatbaarheidsverklaring.’ Deze kan aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs van de plaats waar u woonachtig bent. Wij zullen u hierbij ondersteunen. Na afgifte kan uw zoon/dochter geplaatst worden.