Hub Noord-Brabant
 

Samenwerking Cello

Cello en het Stedelijk VSO werken samen, Zorg in de Klas een zorg product van Cello kan worden ingezet in de klas als een kind behoefte heeft aan meer ondersteuning. Zorg in de klas wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar. Zorg in de klas kan ingezet worden op initiatief van de groepsleraar in overleg met ouders, of op initiatief van ouders in overleg met de groepsleraar.

Naschoolse opvang Cello vindt plaats buiten de school. Van maandag tot en met donderdag worden groepen van maximaal 12 kinderen professioneel opgevangen.  Cello biedt de deelnemers een prettige vrijetijdsbesteding waarbij sociale contacten en ontspanning hoog in het vaandel staan. Voor zowel zorg in de klas als voor naschoolse opvang is een indicatie nodig van het CIZ. Cello kan u ondersteunen bij de aanvraag van de indicatie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Cello:   T: 088-3451454