Hub Noord-Brabant
 

Ouderbijdrage

De school en ouderraad vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per jaar. Dit geld wordt besteed aan zaken die door de overheid niet vergoed worden, (o.a. traktaties bij carnaval, Sinterklaas en kerstviering, bijdrage schoolreis, schoolkamp, spreker ouderavond, een bloemetje, een boekenbon, etc.). De ouderraad controleert de inkomsten en uitgaven van deze vrijwillige bijdrage. Ouders ontvangen hiervoor een brief.

Het schoolbestuur sluit met de ouders een overeenkomst m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Als klassen op kamp of schoolreis gaan, moeten wij ouders om een extra bijdrage te vragen. De hoogte van dit bedrag verneemt u op dat moment van ons. Voor leerlingen die een branchegericht traject volgen moet de kleding die hierbij hoort door de ouders bekostigd worden.

Voor schooljaar 2020-2021 is besloten door het bestuur om geen ouderbijdrage te innen omdat veel activiteiten vanwege Corona geen doorgang konden vinden.