Hub Noord-Brabant
 

Oudertevredenheidsonderzoek

Eens per 2 jaar werd er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door de school. Dit onderzoek wordt verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. 

In 2018 is het laatste onderzoek verricht.  De ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over het Stedelijk VSO.  Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8.0. Over alle aspecten is de score 8.0 of hoger, uitgezonderd het aspect geledingen en taxivervoer (score iets lager), zijn de ouders zeer tevreden. Oudertevredenheidsonderzoeken worden verricht om te achterhalen waar mogelijkheden tot verbetering liggen voor de tevredenheid van ouders. 

Klik hier om het oudertevredenheidsonderzoek te downloaden.