Hub Noord-Brabant
 

Aan het werk

Naast theoretische vakken biedt de school binnen het VSO een aantal praktijkvakken aan. Middels praktijklessen worden vakspecifieke competenties en werknemersvaardigheden aangeleerd of verder ontwikkeld, waardoor er toegewerkt wordt naar een zo passend mogelijke werkplek. Daarnaast dragen praktijkvakken bij aan algemene vaardigheden die jongeren nodig hebben om in hun ‘toekomstige’ eigen woonomgeving zo optimaal of zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De praktijkvakken worden gegeven in goed geoutilleerde praktijklokalen in de school.