Hub Noord-Brabant
 

Onderwijs

Om doelgericht te kunnen werken is het van belang om het toekomstperspectief van de leerling helder in beeld te brengen. Dit is noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken ten aanzien van het onderwijsaanbod. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is het vertrekpunt van ons handelen.

Het vergroten van de autonomie van de leerlingen staat centraal. Wij als professionals moeten de leerlingen de kans en de ruimte geven om te kunnen leren. Dat vraagt vanuit de medewerkers in de omgang met onze leerlingen, geduld, respect en betrokkenheid. 

Probeer het maar, ik weet dat jij het zelf kunt!

De basis om tot leren te komen is dat de leerling zich veilig voelt. Wij bieden een veilige, gestructureerde schoolomgeving en een consequente, rustige benadering. Vanuit een positieve benadering worden leerlingen gestimuleerd, waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Er is een open, laagdrempelige sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen.