Hub Noord-Brabant
 

 Onderwijsaanbod  

Het onderwijsaanbod is gebaseerd op de kerndoelen speciaal onderwijs en/of de kwaliteitswet VSO. Het leerstofaanbod wordt bepaald op basis van het ontwikkelingsprofiel van de leerling. Het ontwikkelingsprofiel bevat de leerroute die passend is bij de leerling en leidt naar de uitstroombestemming. De school geeft daarbij expliciet aan op welke manier de ondersteuning plaatsvindt. De doelen binnen de leerroute bepalen het onderwijsprogramma. We gebruiken daarvoor diverse methodes en materialen. 

Voor meer informatie over de leer-en vormingsgebieden verwijs ik u graag naar de Schoolgids