Hub Noord-Brabant
 

Opbrengsten 

De opbrengsten van ons onderwijs brengen we in beeld op verschillende niveaus:
1. Twee keer per jaar op individueel niveau in het rapport van de leerling
2. Twee keer per jaar op groepsniveau tijdens de groepsbespreking
3. Jaarlijks op schoolniveau in de schoolrapportage
4. Jaarlijks op stichtingsniveau in de bestuursrapportage
 
We brengen de leerresultaten per vakgebied in beeld en stellen vast in hoeverre de leerlingen zich uitgaande van de vastgestelde leerroutes hebben ontwikkeld. Is deze ontwikkeling volgens/conform verwachting? Of hoger/lager dan verwachting? De analyse van de resultaten kunnen op alle niveaus leiden tot vervolgafspraken en interventies. De commissie voor begeleiding bespreekt de opbrengsten van ons onderwijs. 
Voor het meten van de leerresultaten maken we gebruik van methode gebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen (CITO).