Hub Noord-Brabant
 

Organisatie van het onderwijs 

Binnen onze school kennen we de volgende afdelingen:

- De afdeling speciaal onderwijs (SO)
- De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
- De afdeling zorgonderwijs (ZO)
 
De afdeling speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot maximaal 14 jaar. Onze school telt dit schooljaar 5 SO groepen. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. In iedere groep zitten leerlingen met verschillende ontwikkelingsprofielen bij elkaar in de klas. Dat betekent dat er op verschillende niveaus les moet worden gegeven. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij dit proces van klassenmanagement. De groepsgrootte in het SO bestaat uit gemiddeld 13/14 leerlingen. In de onderbouw proberen we de groep wat kleiner te houden. 
De klassenleiding bestaat uit een of twee leerkrachten (duo baan) en een of twee onderwijsassistenten (duo baan). Daarnaast hebben we regelmatig stagiaires en daar waar noodzakelijk zorgondersteuners vanuit Unik.
Door onder meer de kleine groepsgrootte en de extra handen in de klas, kunnen we bij verschillende lessen in niveaugroepjes werken. Zo kunnen we elk kind op zijn/haar niveau aanspreken. 

 

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Dit schooljaar hebben we ook 5 VSO klassen. Het VSO bestaat uit 3 fases:
1. VSO brugperiode (12 - 14 jaar)
2. VSO middenbouw periode (15 - 17 jaar) 
3. VSO bovenbouw periode (17-20 jaar)
In de VSO groepen krijgen leerlingen naast de schoolse vakken ook praktijkvakken aangeboden zoals: plant en dier, techniek en zorg voor voeding en woning. Deze praktijklessen worden verzorgd  door praktijkleerkrachten. Ook in het VSO wordt gewekt in niveaugroepen. De groepen variëren in groepsgrootte van 12 tot 17 leerlingen. Tijdens de praktijkuren wordt gewerkt met groepjes van ca. 7 leerlingen. 
In het VSO heeft elke groep een of twee leerkrachten (duo baan) en (part-time) onderwijsassistenten voor ondersteuning bij verschillende vakken en Leren Werken op locatie. Ook in het VSO hebben een aantal leerlingen zorgondersteuning vanuit Unik en wordt er gewerkt met stagiaires.

 

De afdeling zorgonderwijs kent twee groepen. In beide groepen ligt de nadruk op structuur, veiligheid en nabijheid. Met deze leerlingen wordt vooral individueel of in kleine groepjes gewerkt; afhankelijk van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Voor deze leerlingen wordt zowel met personeel vanuit school als zorgondersteuning vanuit Unik ingezet.