Hub Noord-Brabant
 

Organisatie van het onderwijs 

Binnen onze school kennen we de volgende afdelingen:

- De afdeling speciaal onderwijs (SO)
- De afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
 
De afdeling speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot maximaal 14 jaar. Onze school telt dit schooljaar 7 SO groepen. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd. In iedere groep zitten leerlingen met verschillende ontwikkelingsprofielen bij elkaar in de klas. Dat betekent dat er op verschillende niveaus les moet worden gegeven. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij dit proces van klassenmanagement. De groepsgrootte in het SO bestaat uit gemiddeld 13/14 leerlingen. In de onderbouw proberen we de groep wat kleiner te houden. 
De klassenleiding bestaat uit een en een onderwijsassistent. Waar noodzakelijk kan individuele zorgondersteuning zijn vanuit Unik of Dichterbij.
Door onder meer de kleine groepsgrootte en extra handen in de klas, kunnen we bij verschillende lessen in niveaugroepjes werken. Zo kunnen we elk kind op zijn/haar niveau aanspreken. 

 

De afdeling voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Dit schooljaar hebben we ook 7 VSO klassen. Het VSO bestaat uit 3 fases:
1. VSO brugperiode (12 - 15 jaar)
3. VSO bovenbouw periode (15-20 jaar)
In de VSO groepen krijgen leerlingen naast de schoolse vakken ook praktijkvakken aangeboden zoals: plant en dier, techniek, creatieve productie en zorg voor voeding en woning. Deze praktijklessen worden verzorgd  door praktijkleerkrachten. Ook in het VSO wordt gewekt in niveaugroepen. De groepen variëren in groepsgrootte van 12 tot 17 leerlingen. Tijdens de praktijkuren wordt gewerkt met groepjes van ca. 7 leerlingen. 
In het VSO heeft elke groep een leerkracht en (part-time) onderwijsassistentie voor ondersteuning bij verschillende vakken, de praktijkvakken en Leren Werken op locatie. Ook in het VSO hebben een aantal leerlingen zorgondersteuning vanuit Unik of Dichterbij.