Hub Noord-Brabant
 

Stage en arbeidstoeleiding

De mate van ondersteuningsbehoefte die een leerling nodig heeft, is voor een groot deel bepalend voor de toekomstige (werk)plek waar leerlingen naar uitstromen als zij de school verlaten. Aangezien voor veel leerlingen de school eindonderwijs is, wordt veel geïnvesteerd in het voorbereiden op wonen, werken en vrije tijd. De leerlingen die de school verlaten ontvangen een getuigschrift Voortgezet Speciaal Onderwijs met als uitstroombestemming Dagbesteding of Arbeid. 

Voor de begeleiding van onze leerlingen zijn er leerkrachten die zich specifiek bezig houden met stages en arbeidstoeleiding. Zij vervullen een brugfunctie in de overgang van de schoolperiode naar de periode na school. Het dienstencentrum van Hub Noord Brabant heeft hierin een belangrijke rol.

Een wezenlijk onderdeel van het schoolprogramma is de arbeidstoeleiding. Het leren van en in de praktijk staat centraal. Binnen Hub is gekozen voor een opbouwende fasering in het aanbod. De fasering ziet er als volgt uit:

1. Oriëntatiefase: in deze fase vindt een oriënterende stage plaats
2. Verdiepingsfase: in deze fase vindt een verdiepingsstage plaats
3. Overgangsfase: in deze fase vindt de overgang plaats die leidt naar een passende werkplek.
 

Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar onze Schoolgids.