Hub Noord-Brabant
 

Zorg voor leerlingen 

We willen als Hub Veghel goed zorgen voor de leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Een prettig en veilig schoolklimaat is van belang, evenals het professioneel werken door het team.
We werken op school met de volgende zorgstructuur:
niveau 1: collegiale consultatie; overleg tussen leerkrachten en onderwijsassistenten onderling
niveau 2: leerlingbespreking in beperkte setting: overleg tussen leerkracht en intern begeleider
niveau 3: leerlingbespreking in brede setting van de Commissie voor Begeleiding (CvB)
De Commissie voor Begeleiding bestaat uit de directie, de orthopedagoog/psycholoog, de intern begeleiders, de schoolmaatschappelijk werker en de schoolarts. Deze commissie speelt een belangrijke rol in de zorg voor onze leerlingen. Zij hebben maandelijks overleg over bijzonderheden die naar voren komen tijdens de groepsbesprekingen en specifieke zorgen rondom individuele leerlingen. Zo nodig worden andere disciplines betrokken, zowel voor advisering als behandeling door bijv. de logopediste of de kinderfysiotherapeut.