Hub Noord-Brabant
 

Onze visie

De missie en onderwijsvisie van Hub Noord-Brabant is beschreven  in het algemene gedeelte van de website van onze scholen: we hebben tot doel bij iedere leerling zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te ontwikkelen, passend bij zijn/haar capaciteiten en interesses, waarmee leerlingen zo zelfstandig, gelukkig en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren als lid van de maatschappij.


We willen een samen-met ouders/verzorgers-school zijn: we vinden het belangrijk dat er een verwevenheid is tussen school en thuis.
We willen een evenwichtige school zijn: sterk in de pedagogische begeleiding en de zorg voor leerlingen, maar ook sterk op cognitief gebied.
We willen een warme school zijn: we spreken zowel het cognitieve (voor het hoofd), het psychomotorische (voor de handen) maar ook het dynamisch affectieve aspect (voor het hart) van de persoonlijkheidsontwikkeling aan.
We willen een brede,  maatschappelijk georiënteerde school zijn: we gaan uit van de verwevenheid tussen wonen, werken en vrije tijd.
We willen een goede, humane school zijn: opvoedend onderwijs waarin oog is voor het weten maar ook voor de vorming van het geweten.