Hub Noord-Brabant
 

Ouders

We vinden het erg belangrijk dat er een goed contact is tussen school en ouders/verzorgers. Een goede vertrouwensbasis is belangrijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van elk kind of jongere.
De voortgang van de leerling wordt twee kaar per jaar geëvalueerd en besproken met ouders tijdens het oudergesprek aan de hand van het rapport.
Vanzelfsprekend kunt u ook altijd contact met school opnemen. U kunt ervan uit gaan dat wij dat als school ook doen als daartoe aanleiding is!