Hub Noord-Brabant
 

Verkeer 

Onze school heeft met onze groepen SO en VSO het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) behaald. Dit is een keurmerk voor kwalitatief goed verkeersonderwijs en structurele aandacht voor verkeersveiligheid. Scholen kunnen dit label behalen als zij voldoen aan een aantal inhoudelijke criteria. Scholen worden gestimuleerd deel te nemen aan dit provinciale project, waarbij de gemeente in de vorm van een subsidie een financiële ondersteuning aan scholen biedt. 

De werkgroep heeft vanuit de subsidie al een aantal leuke activiteiten geregeld en in de toekomst staan er zeker nog meer leuke en speciale lesmomenten op het programma.