Hub Noord-Brabant
 

Bestuur en stafbureau

Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van het College van Bestuur. Ook de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen worden door het College bestuurd.

Bestuur 

 
Mw. Drs. A.M.H. Pennings Voorzitter College van Bestuur

Staf

 
Mw. Drs. W.M.A. Slaats Beleidsmedewerker Zorg & Begeleiding
Mw. J. van Oorsouw Beleidsmedewerker Financiën
Dhr. J. Teunissen Beleidsmedewerker Personeel
Dhr. T. Koningstein Bovenschools coördinator ICT
Mw. A.J.M. van Alebeek Directiesecretaresse