Hub Noord-Brabant
 

Dienstencentrum

Stichting Hub Noord-Brabant heeft een Dienstencentrum opgericht dat zowel op het terrein van arbeidstoeleiding als op het terrein van externe dienstverlening activiteiten verricht ten behoeve van alle leerlingen op onze scholen maar ook ten behoeve van de leerlingen die extra zorg nodig hebben in het regulier onderwijs. Deze activiteiten worden verricht door medewerkers die in dit dienstencentrum werkzaam zijn. Ook worden er in het kader van nazorg, in de periode dat leerlingen de school reeds verlaten hebben, activiteiten verricht voor oud-leerlingen waar nodig.

Onze opdracht in het kader van arbeidstoeleiding:

  • Samen met de scholen voorbereiden van alle leerlingen op het vinden van een eigen plaats in de samenleving. Volwaardig burgerschap betekent naast optimale participatie en integratie ook dat alle leerlingen kunnen beschikken over een passende werkplek.
  • Het bieden van kwalitatief hoogwaardige begeleiding "van school naar werk".
  • Het bieden van nazorg en de daarbij behorende activiteiten en organisatie.
  • Nauwe samenwerking realiseren met ouders, scholen, gemeenten, werkgevers en andere
  • relevante partners.

 

Leren en Werken op de Maashorst

Het project Leren en Werken op de Maashorst is een unieke samenwerking tussen Staatsbosbeheer, IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) en HUB NB. Midden in de bossen staat een
mooie werkplaats waar groepen leerlingen van alle HUB locaties één dag per week leren en werken. Leerlingen leren zagen, kloven en dennetjes trekken; maar ze werken ook aan vaardigheden zoals
samenwerken en doorzetten en dus aan hun toekomst!

Benieuwd hoe een dag op de Maashorst eruit ziet? Bekijk hier het filmpje.

 

Onze opdracht in het kader van externe dienstverlening:

  • Bieden van passende begeleiding aan leerlingen met complexe leer- en opvoedingsvragen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs.
  • Kennis en ervaring beschikbaar stellen aan ouders, verzorgers, medewerkers van scholen en zorginstellingen.
  • Tijdig anticiperen op ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden PO en VO.

Voor nadere informatie over het Dienstencentrum kunt u contact opnemen met:

Naam Functie
Mw. Saskia Oude Middendorp Teamleider

Bezoekadres

TM Kortenhorstlaan 2
5244 GD Rosmalen

Postadres

Postbus 460, 5240 AL Rosmalen

Secretariaat (Mw. Debby Verbrugge)

073-523 11 92