Hub Noord-Brabant
 

Organisatie

Met ruim 300 betrokken professionals en bijna 1000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-20 jaar is Hub Noord-Brabant een open en toegankelijke organisatie.

"Kwaliteit staat bij ons bovenaan"

Hub Noord-Brabant kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht

  • Dhr. B.S. Eigeman, voorzitter
  • Mw. J.M.B.M. Geboers
  • Dhr. P. Verheugd
  • Dhr. R.J.M. van Wuijtswinkel
  • Mw. S.M.A.F. de Zwart

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van grondslag en doelstellingen van de stichting. De Raad van Toezicht controleert ook het managementstatuut, het functioneren van het College van Bestuur en of de beleidskaders worden nageleefd. Ook het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting worden gevolgd.

Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van het College van Bestuur. Ook de door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen worden door het College bestuurd. Daarnaast heeft iedere school een eigen directeur. Het dienstencentrum wordt aangestuurd door een teamleider onder verantwoordelijkheid van de directeur van het Stedelijk VSO.

Dit organogram geeft de managementstructuur van Stichting Hub Noord-Brabant in een schema weer.

Hub Noord-Brabant heeft 5 scholen en een Dienstencentrum. Wij noemen dit de “resultaat verantwoordelijke eenheden”. Elke eenheid streeft op een bewuste en geplande wijze vooraf gestelde doelen en te behalen resultaten na. Dat houdt in dat elke eenheid er naar streeft om een goed omschreven bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting.

De scholen die deel uitmaken van de Stichting Hub Noord-Brabant zijn:

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de websites van de scholen.